Spesialproduktet All Clear® Extra er den sikreste løsning til rengjøring av åkersprøyta (se faktaboks nederst i artikkelen). Men selv med All Clear Extra er det viktig at ting gjøres riktig og at det er en reell vask som skjer. Å komme til alle steder effektivt på moderne sprøyter kan være utfordrende. Avsetninger i siler eller bend kan være vanskelig å løse opp. Hvert år opplever vi følgeskader i ømfintlige kulturer som følge av at rengjøringen ikke har vært tilfredsstillende.

Hvorfor trengs rengjøring?

Sprøytearbeidet skal avsluttes med grundig rengjøring både innvendig og utvendig. Det er som regel inntørkede rester som gir problemer med skade på kulturer ved etterfølgende sprøytinger.

Siler og filtre fanger opp partikler fra vann eller fra de ulike formuleringene i plantevernmidlene. På disse partiklene kan det bygge seg opp med urenheter og i disse kan aktivstoff fra ulike midler feste seg eller trekke inn. Det er derfor helt nødvendig med vask med lett kost på utsatte steder for å fjerne slike partikler. Siler og andre avtagbare deler skal vaskes i en løsning med All Clear Extra.

IKKE GLEM DISSE: Dyser og siler må avmonteres og rengjøres! Foto: Anne G. Kraggerud

Skylling i åkeren

All rengjøring skal skje på et sted som ikke gir fare for avrenning til vannforekomster.

Sprøyta skal i åkeren kunne skylles/vaskes så mye, at restkonsentrasjonen i restvæsken i tanken er mindre enn 2% av den opprinnelige konsentrasjon av sprøytemidlet.

Innvendig rengjøring av sprøyten

Husk å aktivere alle kraner og ventiler. Øk trykket så mye, at overtrykksventilen fra det selvrensende filter utløses.

1) Sprøyten skal alltid tømmes helt for sprøytevæske i åkeren. Eventuelle rester i sprøytetanken ved avsluttet sprøyting fortynnes om lag 5 ganger med rent vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen.

2) Straks etter sprøyting skylles sprøyten grundig med rent vann - både innvendig og utvendig. Tøm tanken ved å sprøyte skyllevannet ut gjennom bom/dyser. Skyllevannet kan sprøytes utover den åkeren, som nettopp er behandlet.

3) Fyll tanken med 10-15% av tankkapasiteten (100 - 150 l /1000 l tank), tilsett 0,5 All Clear Extra pr. 100 l vann. Sprøyt litt av vaskevannet ut gjennom bom/dyser, så disse fuktes/bløtes. La omrøringen og tanksskylledyse kjøre i minst 15 minutter, innen innholdet tømmes ut gjennom bom/dyser. Sprøyt ut skylle/vaskevannet over den kulturen, som er behandlet.

4) Dyser og siler avmonteres og renses med samme vaskeblanding. OBS! Bruk vernehansker!

Husk også evt. kjemikaliepåfyller. Påse at alt belegg blir fjernet.

5) Skyll tanken grundig i 5 min. med rent vann. Skyllevannet sprøytes ut gjennom bommen/dyser. Evt. åpnes bunnproppen og tanken tømmes helt på åkeren.

På sprøyter som ikke har tankskylledyse, følges samme prosedyre som ovenfor, men sprøytetanken må fylles full ved hver skylling.

Etter at sprøyta er god vasket, skal den helst tørke og så smøres opp med olje og fett slik det er beskrevet i veiledningen for den aktuelle sprøyta. Bommer og ytre metallkonstruksjoner kan settes inn med olje, for å unngå rust.

Vinterlagring

Sørg for at alle rester er kommet helt ut, og at sprøyta er helt tom for vann. Etter rengjøring tilsettes frostvæske /vann i forholdet 1:2. Frostvæska kjøres skikkelig gjennom sprøyta med alle kraner og ventiler oppe. I tillegg til å sikre mot frost, forebygges at pakninger ol tørker inn. Manometeret skrus av og lagres stående og frostfritt. Sett sprøyta på et tørt sted. Nå er sprøyta klargjort til neste sesong, og en unngår å ha rester av plantevernmidler som kan gi skade på ømfintlige kulturer.