Oljevekster og grønnsaker

Glansbiller gjør skade i oljevekster og i korsblomstrede grønnsaker. Med økt forekomst av resistens har vi et godt verktøy i Mavrik Vita. Sjøl om produktet er et pyretroid, har det en litt annen virkning i nervesystemet hos insektene enn produkter som Karate, Decis m.fl. Dette gjør at Mavrik er meget god selv der det er resistens. Vi kjenner ikke omfanget av resistens fullt ut mot glansbille i Norge, men vi bør legge en sprøytestrategi der vi har løsninger hvor vanlig pyretroider ikke inngår. Dette gjelder både i grønnsaker og oljevekster.

Glansbille som spiser opp blomsteranlegg. Foto.

Tåler temperatur

Mavrik er også mer effektiv ved høyere temperaturer enn de andre pyretroidene. F.eks. ved et luseangrep ser vi at Mavrik har en særdeles god effekt.

Skånsom mot marihøner og bier

Med økende fokus på nytteinsekter er Mavrik helt spesiell. Nyttefauna som marihøner, bier, humler, gulløye og snylteveps, skades ikke av Mavrik. Andre insektmidler skiller ikke i den grad mellom nytteinsekter og skadelige insekter. På denne måten ivaretas de naturlige fiendene til bl.a lus, slik at en lusepopulasjon ikke bygger seg raskt opp igjen etter behandling.

Verdien av å skåne nyttesinsekter er framlagt i flere rapporter i ulike land. Vi vet at det dreier seg om titalls millioner hvert år, også i Norge.

Mavrik er godkjent i korn mot lus, trips og gallmygg. I oljevekster mot glansbille m.fl. I potet mot lus. I brokkoli og blomkål mot glansbiller og lus. Produktet er også godkjent i erter, bønner, hodekål og rosenkål.

Nærbilde av kornaks i kornåker i landskap. Foto.

Fakta om nytteinsekter

Snylteveps:

  • legger egg i lus
  • meget effektive i starten av sesongen, da de dreper morlus
  • en snylteveveps kan legge 300 egg

Mariehøne:

  • Mariehøne(voksen) og larve kan spise 60 lus pr. dag

Blomsterfluer:

  • Kan spise 400 til 700 lus før de når voksenstadie

Gulløyer:

  • Spiser 500 lus før de når voksenstadie

Ønsker du å kjøpe insektsmidler?

Ta kontakt med Felleskjøpet. Her finner du Felleskjøpet nær deg.

Artikkelen finnes på trykk i Samvirke nr. 5 2018