Avdekk kobbermangel med jordanalyser

Kobber er et nødvendig næringsstoff for normal plantevekst. Mangel kan avdekkes med jordanalyser. Like ofte påvises mangel ved at planter får karakteristisk misvekst («gulspissjuke» i korn og grasarter).

YaraVita Coptrac er en flytende kobbergjødsel som både benyttes til bladgjødsling og som forrådsgjødsling på jord med for lavt kobberinnhold.  Gjødsla erstatter den tidligere GranuCop, som ble faset ut våren 2013.

Forrådsgjødsling

Utsprøyting av 500-2000 ml før harving/såing, utblandet i minimum 5-10 liter vann pr. dekar, er en svært aktuell metode og vil gi effekt i 6-8 år.

Inneholder 33% kobber (Cu), tilsvarende 500 gram/liter.

Sprøyting fra 2-bladstadiet

I kornåkre med mistanke om kobbelmangel kan det bladsprøytes med 25 ml/daa i 20 liter vann/daa fra busking frem til 2. leddknute (Zadox 20-32), gjentas etter 10-14 ved tydelig / kraftig mangel. Produktet kan tankblandes med de fleste plantevernmidler.

Trenger du kobbergjødsel?

Felleskjøpet har butikker over hele landet. Du finner oss her.