Svenske forsøk viser at omtrent 20 % av fôret som blir lagt inn i en plansilo aldri kommer ut på fôrbrettet til dyra. I all hovedsak kan dette tapet tilskrives for mye luft i massen. Enten pga. utilstrekkelig tildekking slik at det lekker inn oksygen i gjæringsprosessen. Eller ved for dårlig tråkking/pakking og at det da er for mye oksygen i massen og ensileringsprosessen tar lengre tid. Dette gir lagringstap, men også tap ved utfôring i form av temperaturøkning og forbrenning av TS.

Tildekking, valg av plast

RKW Kombifilm har med sine spesielle råvarer 6-8 ganger bedre oksygenbarriere enn et tradisjonelt system med en tynn vakuumfilm (40 my) og en tykk topplast (150 my). Samtidig legger man ut kun en plast da denne kombifilmen har en tynn vakuumfilm heftet til topplasten. Når så denne underfilmen kommer i kontakt med graset vil den «slippe» fra topplasten og legge seg etter grasmassen som en ordinær vakuumfilm.

Om man bruker sideveggsfolien kan denne ikke legges langt innover grasmassen da vakuumfilmen ikke vil få fuktighet fra graset for å slippe fra topplasten. Kombifilm gir det beste grunnlaget for beste beskyttelse av graset og dermed høy næringsverdi av surfôret. Spesielt vil det gi en bedre kvalitet på surfôret i de øverste 20 cm og langs kantene. Dette gir en bedre hygienisk kvalitet på surfôret totalt og reduserer samtidig faren for varmegang i ei miksevogn. Ved å kunne legge ut kun én plast er arbeidsoperasjonen også mye enklere.

Denne kombifilmen er hvit på oversiden og leveres i bredder fra 6-16 meter og lengden er 50 eller 400 meter. Under- og toppfilm skal skilles ved gjenvinning.

Tradisjonelle systemer med vakuumfilm og en tykkere topplast vil også gi en god oksygenbarriere om man gjør et godt stykke arbeid med plansiloen. Vi anbefaler alltid en tynn vakuumfilm direkte mot grasmassen. Denne vil, når oksygenet forbrenner, suge seg ned til grasmassen siden det blir et undertrykk i siloen. Dette er viktig for å hindre at luft vandrer innover i siloen om det skulle bli en skade i topplasten. Også ved uttak, når man åpner siloen i enden, vil denne vakuumfilmen fortsatt ligge tett mot surfôret og hindre at det kommer luft til annet enn snittflata.

Underfolien er heftet til toppfolien og slipper når den kommer på graset. Foto.

To typer topplast

Som topplast i et tradisjonelt system tilbyr Felleskjøpet to typer. Texallen Alpha Plus er kvalitetsmessig en av de beste plastene i markedet. Denne har meget høy punkteringsstyrke da den er tilsatt råvarer som gjør den svært «seig». Dette reduserer faren for utvendige skader om man opplever at ubudne gjester som fugl, vilt eller andre dyr bruker siloen til annet enn det den er tiltenkt. Ved kulde vil Texallen Alpha Plus ikke bli like sprø, og den er lettere å dra av. Produktet er svart og leveres i størrelser fra 6-16 x 50 og 8-18 x 400 meter. Tykkelsen er 150 my. Plus 2 er også et godt produkt, men da det ikke er like mye av de beste råvarene er produktet mer «kort i veden». Når plasten får ligge upåvirket er den en like god oksygenbarriere som Texallen Alpha Plus, men tåler ikke samme ytre påkjenninger. Grunnet sin hvite overflate er produktet noe dyrere. Plus 2 leveres i størrelser fra 4-12 x 25 og 6 -16 x 50 meter. Plasten er 150 my tykk. 

Tetting og fiksering av plansiloplast 

Skal man oppnå god kvalitet på plansilo er det også viktig med god nok tetting. Fiksering av plasten er også nødvendig.
Til tetting mot kanten/bakken anbefaler vi å bruke pølser som fylles med sand eller singel. Disse er 25-27 cm i diameter og 1-1,2 meter lange.

Også her finnes det to typer. En i plast med 200 my tykkelse eller en type laget som et vevd nett. Plastpølsene fylles med sand, mens i de grønne nettpløsene anbefales det singel. Fordelen med fin singel er at den ikke fryser på samme måte som sand og vil være enklere å håndtere. Disse nettpølsene fylles 2/3 fulle. Slike pølser bør også legges på tvers og eventuelt også på langs av siloen for å dele den opp i seksjoner for å unngå at luft vandrer.

For å fiksere plasten anbefales grønne beskyttelsesnett. Disse er tunge nok til å holde plasten på plass, samtidig som de beskytter mot ytre påkjenninger. Disse nettene kan brukes i flere år og vil være med å sikre kvaliteten på surfôret.

Sideveggsfolie

Mange foretrekker også å bruke plast langs veggene i plansilo. Dette kan gi en bedre tetting/forsegling av siloen. Samtidig vil det også gi en bedre hygienisk kvalitet på surfôret ut mot kantene. Til dette anbefales en vanlig toppfilm som Texaleen Alpha Plus eller Pluss 2. I markedet finnes det noe som kalles sideveggsfolie, men i praksis er det ordinær toppfolie uten tilsetting av UV.

Vasking av siloen er også et godt alternativ for å bedre den hygieniske kvaliteten. Da får man bort alle fôrrester med innhold av både mugg og gjærsopp.

Hvordan oppnå god tetting av plansiloen?

  • Vask veggene før innlegging
  • Bruk eventuelt sideveggsfolie
  • Bruk kombifilm for beste surfôrkvalitet også i topplaget, eventuelt minimum tradisjonell vakuumfilm og topplast
  • Sand eller singelpølser for tetting mot vegg
  • Beskyttelsesnett på toppen av plasten for å fiksere og beskytte mot utvendige skader
  • Seksjoner siloen med singelpølser for å unngå luftvandring ved eventuell skade og under uttak

Ta kontakt med Felleskjøpets butikker i god tid før slåtten og vi hjelper deg med å skaffe rett produkt for din plansilo.

Her finner du Felleskjøpet nær deg.

Artikkkelen står på trykk i Samvirke nr.  5.