[Publisert 01.07.2019]

  • For oppretting av kornavtaler ta kontakt med en av våre markedskontakter for korn og plantekultur eller tegn avtale gjennom «Min gård»
  • Nye målpriser fra årets jordbruksavtale gir en økning på 14 øre pr kg for matkorn og 12 øre for fôrkorn.
  • For mathvete blir det som tidligere omtalt korreksjoner i kvalitetsbetalingen for høsthvete. Mathvete kl 4 får et klassefradrag på 13 øre pr kg og kl 5 Ellvis får et klassefradrag på 15 øre/kg. Det er siste sesong Ellvis tas imot som matkorn.
  • Priser i tørketabellen økes med omlag 5%.
  • Det kreves at alle leveranser av matkorn skal ha medfølgende leveringsseddel med påføring av kornsort. Det er viktig at fôrhvetesorter ikke kommer inn i matkornbeholdningene.
  • Det innføres krav om deklarasjon for korn som i gulmoden åker er behandlet med glyfosat, med et avkryssingsfelt på leveringsseddel.
  • Anleggsoversikten er revidert og viser anleggsvis hvilke kornarter og kvaliteter som mottas.