13.09.2018 | Finn Bjørnå, fagsjef plantekultur

Lenkene er som følger:

Side 131 Hvit og rød grastråd

Side 131 Rotdreper

Side 131 Skarp øyeflekk

Side 131 Snømugg

Side 132 Mjøldogg

Side 132 Stripesjuke

Side 132 Stråknekker

Side 133 Brunrust

Side 133 Gulrust

Side 133 Kronrust

Side 133 Svartrust

Side 134 Dvergrust

Side 134 Hveteaksprikk

Side 134 Snerpsopp

Side 135 Havrebrunflekk

Side 135 Hvetebladprikk

Side 135 Mjøldrøye

Side 135 Svertesopp

Side 136 Byggbrunflekk

Side 136 Grå øyeflekk

Side 136 Hvetebrunflekk

Side 136 Spragleflekk

Side 137 Ascochyta

Side 137 Bipolaris

Side 137 Hvetestripesjeuke

Side 137 Naken sot

Side 138 Aksfusarium

Side 138 Dekket sot

Side 138 Stinksot

Side 139 Gråskimmel

Side 139 Klumprot

Side 139 Storknolla råtesopp

Side 140 Ertebladskimmel

Side 140 Ertevisnesjuke

Side 140 Gråskimmel

Side 140 Mjøldogg erter

Side 141 Sjokoladeflekk

Side 141 Storknolla råtesopp bønne etc.

Side 141 Visnesjuke

Side 119 Havrebladlus

Side 119 Kornbladbille

Side 119 Kornbladlus

Side 120 Fritflue

Side 120 Trips

Side 121 Havrebladminerflue

Side 121 Hvetegallmygg

Side 121 Kornjordloppe

Side 122 Nepejordloppe

Side 122 Rapsglansbille

Side 123 Kløversnutebille

Side 123 Kvitasmidd

Side 123 Myrstankelbein

Side 124 Åkersnegl

Side 124 Kålmøll

Side 124 Timoteiflue

Side 125 Jordfly

Side 125 Kålfly

Side 125 Kålgallmygg

Side 125 Kålpyralide

Side 126 Gulrotflue

Side 126 Liten og stor kålflue

Side 126 Liten og stor kålsommerfugl

Side 127 Gulrotsuger

Side 127 Jordbærsnutebille

Side 127 Midd

Side 127 Rotsnutebille

 

 

Sortsinfo

Alvari og Einar Øko 6 r. bygg

Alvari, Einar, Toria, Vertti, Wolmari 6r. bygg

Rusalka og Marthe 2.r bygg

Peppi, Niklas, Harmony Kø havre

ØKO havre Niklas og Matty

ØKO 6 rad Alvari og Einar

ØKO vårhvete Anniia og Quarna