God utnytting av ressursene på driftsenheten er en bærebjelke i økologisk landbruk. Stikkord for vellykket planteproduksjon er næringsbalanse på skifte- og gårdsnivå. Det oppnås ved godt vekstskifte med betydelig innslag av belgvekster, god jordstruktur, minimering av utvasking og tap til luft og tilbakeføring av «restprodukter» som husdyrgjødsel og planterester.

På mange driftsenheter er husdyrgjødsel en knapp ressurs. Andre er husdyrfrie og uten lettvint tilgang på husdyrgjødsel fra naboer. Uten drøvtyggere på gården, eller naboer som en kan selge grovfôr til, er det krevende å få til et vekstskifte med god nitrogenforsyning. Da er det høyaktuelt å «importere» gjødselprodukter til gården.

Driftsbeskrivelse og gjødselplan er sentrale
Vekstskiftet vil normalt være omtalt i Driftsbeskrivelsen. På driftsenheter uten drøvtyggere eller uten husdyr i det heletatt, er det særlig krevende å dekke plantenes næringsbehov ved bruk av gode forgrøder, underkulturer og jordas naturlige ressurser. Gitt et slikt utgangspunkt, vil Driftsbeskrivelsen eller gjødslingsplanen gjerne åpne for, og endatil anbefale tilførsel av organiske eller mineralske gjødselprodukter listet på Mattilsynets internettsider

Felleskjøpet forhandler flere typer organisk gjødsel (pelletert kyllingsgjødsel), som inneholder nitrogen, fosfor og kalium, les egen artikkel her

Uorganiske gjødselprodukter som kan brukes
Det er krevende å orientere seg om hvilke uorganiske gjødselprodukter som er tillatt brukt i økologisk landbruksproduksjon. For å gjøre det enklere for deg som produsent, er det nedenfor listet opp diverse mineralske (dvs. uorganiske) gjødselprodukter som Felleskjøpet forhandler, og som kan brukes i økologisk drift når behovet er dokumentert i Driftsbeskrivelsen, gjødslingsplanen eller ved f.eks. jordanalyser. Se hvilke produkter som kan brukes nederst på siden.

Felleskjøpets datterselskap Norgro har mange aktuelle produkter til økologisk dyrking. Flere av de er presentert i brosjyra Driftsmidler til økologisk jordbruk.

Behovet for bruk av ikke-økologisk gjødsel skal kunne dokumenteres ved den årlige revisjonen som Debio utfører. Relevant dokumentasjon kan f.eks. være driftsbeskrivelse med vekstskifte, gjødslingsplan og jordprøver.


Debios Driftsmiddelregister
Debio har et register over produkter som er tillatt brukt ved økologisk dyrking, organiske og uorganiske. Det er ikke slik at denne lista er komplett, dvs. det fins produkter som er tillatt brukt på
vilkår (restriksjonsbelagt), men som ikke er oppført på lista. Eksempelvis mangler mange produkter listet i forrige avsnitt. Driftsmiddelregisteret er laget for å tilrettelegge for bonden. Er produktet ført opp i registeret, så slipper bonden å dokumentere det selv ved kontroll/ revisjon. Det er opp til produsent/importør om en ønsker å registrere sine produkter i registeret.

 

Ta gjerne kontakt med en av våre salgs- og fagkonsulenter