Supplering av ensileringsmidler, strekkfilm og nett for inneværende sesong

Med store grasavlinger går det med langt mer strekkfilm og nett. I tillegg har det mange steder vært langt bløtere forhold enn normalt. Dette gjør at antall baller totalt er blitt langt større. For mange vil det derfor være nødvendig å supplere med mere strekkfilm og nett for inneværende sesong.

Krevende høsteforhold og bløtt fôr har også gitt større forbruk av ensileringsmidler. Mange har opplevd å få mere kjøreskader med økende fare for at neste slått kan bli forurenset med jord. For å sikre en bra kvalitet på surfôret til neste slått vil mange ha behov for supplering også av ensileringsmidler. Ensil midler tar vare på største andelen av sukker og protein. Xtrasil gir også god effekt og vil i tillegg gi en bedre beskyttelse om man frykter forurensing av jord.

Nå er behovet stort over hele landet, og for å sikre en best mulig varetilgang er det viktig å ta kontakt tidlig. Ta derfor kontakt med din selger eller nærmeste Felleskjøpet butikk ved behov for å supplere.

Fornying av eng

Med store grasavlinger og utsikter for nok fôr kan man også bruke muligheten til å legge om noe mer eng allerede nå i høst og dermed komme bedre på tur for neste sesong. Høstgjennlegg vil i stor grad gå fint å så frem til 20 august, selvfølgelig avhenger dette noe av høsten. Det er kløveren som har størst utfordring med å etablere seg om man så for seint. Graset vil normalt klare seg bedre. Les mer her.

Spire-blandingene

Engfrøblandinger er tilpasset geografisk område og bruksområde. Se mer i Felleskjøpets Grovfôrkatalog her.

Ugrasbekjemping

I eng som er blitt noen år er kveke ofte kommet inn. Å brakke enga før pløying er derfor å anbefale. Har man andre ugras som høymole er det svært aktuelt å blande inn en normaldose med Starane XL eller Flurostar. Mot hundekjeks vil Harmony gi bedre effekt. 

Har man mye ugras og enga skal ligge i minst to år videre vil en ugrasbekjemping i etablert eng være aktuelt. Ved ugrasbekjemping setter man alltid gjenveksten noe tilbake. Om man ser allerede nå at fôrlageret blir stort nok kan det være aktuelt å ta en ugrasbekjemping når gjenveksten er blitt stor nok. 

Les mer om ugras i grasmark.