Det er gjort noen rettinger i «Kornguiden 2018/19»

De viktigste endringer er: 

  • Felleskjøpet leveringsavtale med kvantumsbasert pristillegg vil også gjelde for korn innlevert i høstsesongen.

Se vilkår side 3 i Webversjon av «Kornguide 2018/19»

  • I mottaksoversikten er det gjort noen endringer.

 

Se oppdatert versjon her.