23.06.2016 | Jan Håvard Kingsrød, Produktsjef konservering

Tama og John Deere har i fellesskap utviklet en ny og unik løsning for lagring av halm utendørs.

Stadig mer halm blir tatt vare på til forbrenning og strø. Skal halmen ha tilfredsstillende kvalitet er det i praksis nødvendig med lagring under tak. Nå har Tama og John Deere utviklet et spesielt «nett» som kan gi samme kvalitet selv om halmen lagres ute.

Samme kvalitet på halmen ved utendørs lagring som under tak

I tillegg til et tradisjonelt John Deere Cover Edge-nett legger man på en spesiell duk med mikroskopiske porer. Dette gjør at fuktighet ikke trenger inn i ballene, verken i form av regn, snø eller fuktighet fra bakken. Samtidig vil fuktighet som er i ballen slippe ut. Lagring innendørs av større mengder halm blir ofte kostnadskrevende.

Innpakking av halm i vanlig rundballeplast vil i stor grad gi kondens under plasten, og det ytterste laget blir vått. Dette setter ned brennverdien på halmen. Som strø vil den hygieniske kvaliteten bli forringet. Ved bruk av John Deere B-Wrap kan man nå oppnå samme kvalitet på halmen ved utendørs lagring som under tak.

Effektiv pressing, større fleksibilitet 

Halm blir ofte presset med variabelkammerpresser. Skal halmen plastpakkes vil det i stor grad bli en ekstra operasjon da de fleste variopresser ikke er av kombiløsninger. Ved bruk av John Deere B-Wrap kan man bruke variabelkammerpresse og ballene beskyttes umiddelbart. Dette gir større fleksibilitet når ballene skal samles.

Funksjon

John Deere B-Wrap passer i John Deere variabelkammerpresser i 800-serien nyere enn 2014 og alle i 900-serien. Man bytter da ut det tradisjonelle nettet med et John Deere B-Wrap nett.

Når ballen når den innstilte størrelsen startes nettbinda på tradisjonell måte. Det legges på en runde med John Deere Cover Edge-nett. Den neste runden vil bestå av SCM-duken før det legges på en ny runde med CoverEdge-nett for å holde duken på plass. En metalltape aktiverer kniven og nettet kuttes.

B-Wrap er designet for baller opp til 1,7 meter og dette vil være den optimale størrelsen for å unngå for mye overlapp. En nettrull rekker til 45 baller. For å kunne bruke B-Wrap må pressen utstyres med et B-Wrap kit. Når dette er på plass er det bare å endre innstillingen i terminalen fra nett til B-Wrap.

Oppbygging av B-Wrap. Foto

Lagring

For best mulig resultat skal halmballer med B-Wrap lagres etter hverandre i en lang rekke for å gi beskyttelse av gavlen på ballen. Imidlertid skal det være ca. 10 cm mellomrom slik at lufta kan vandre rundt. Det er også viktig at ballene legges slik at overlappet på SCM-duken blir liggende på siden for unngå at vann driver inn mellom laga.

For å lette dette er overlappet markert med en hvit tape og alle ballene må legges med tapen til samme side

Kostnader

Løsningen vil være mer kostbar enn et tradisjonelt rundballenett. Sett opp mot byggekostnader for innendørs lagring eller innpakking med tilstrekkelig rundballeplast, da gjerne med en ekstra arbeidsoperasjon, vil John Deere B-Wrap være et konkurransedyktig alternativ. Samtidig blir resultatet like bra eller bedre enn innelagring eller plastinnpakking.

Løsningen kan også brukes til høy om dette er tilstrekkelig tørt ved pressing. Dette vil imidlertid være en lite aktuell metode i Norge og halm vil derfor være det mest aktuelle.

For mer informasjon, kontakt nærmeste Felleskjøpet-avdeling

Finn Felleskjøpet nær deg.

Våre salgskonsulenter på maskin vil kunne hjelpe med ekstra utstyr til presse og butikken vil skaffe nett. Det er ulike nett til 800- og 900-serien slik at det er viktig å oppgi hva slags type presse man har.

Artikkelen finnes på trykk i Samvirke nr. 6.