Det er viktig for alle kornprodusenter å holde seg oppdatert både på tilgang av midler og hvilke som går ut av sortimentet. Noen midler har det vi kaller en avviklingsperiode. Det ser du i tabellen.

Delaro Plus Pack

Dette er et nytt soppmiddel i korn, en sampakning av Delaro som vi kjenner fra før, og det nye middelet Propulse. Begge produktene inneholder protiokonazol (Proline). Delaro inneholder i tillegg trifloxystrobin (strobilurin) mens Propulse inneholder fluopyram som tilhører aktivstoffgruppen SDHI. Det vil si at her får vi tre aktive stoffer med tre ulike virkningsmekanismer, hvilket er en stor fordel for å forebygge resistens.

Delaro Plus Pack kan brukes fra vekststadiet 30. Produktet virker mot alle aktuelle sjukdommer. Best effekt oppnås ved forebyggende behandling, spesielt er dette viktig mot rust. Anbefalt dose 30 + 30 ml/daa i bygg og 40 + 40 ml/daa i hvete. Det er 5 ukers behandlingsfrist og avstand til vann er 10 meter.

Elatus Era

Her får vi et nytt soppmiddel i korn, dog unntatt i havre. Elatus Era inneholder protiokonazol (Proline) og en ny effektiv SDHI, solatenol. Elatus Era er et bredspektret soppmiddel som fordeler seg systemisk i bladet og gir en heldekkende beskyttelse mot alle bladflekksykdommene og rust. Middelet kan brukes fra begynnende strekning (BBCH 31) til begynnende blomstring i bygg, samt til avsluttende blomstring i hvete, rug og rughvete. Vi tar inn litt begrenset mengde av Elatus Era da godkjenningen har medført noen restriksjoner. Behandlingsfristen er seks uker. Avstand til vann er 20 meter, hvorav 10 meter må være vegetert grasdekt buffersone mot overflatevann som skal være anlagt minst ett år før behandling. Middelet er i avgiftsklasse 4.

Broadway Star + PG26N

Nytt bredspektret frø- og grasugrasmiddel i vårhvete. Broadway Star har meget god effekt på balderbrå, gjetertaske, klengemaure, pengeurt, stemor, vindelslirekne og åkerminneblom. God effekt mot vassarve, meldestokk, rødtvetann, åkersennep og floghavre. Opptil 85 % effekt på kveke og tunrapp. Behandlingstidspunkt er fra vekststadiet 23-32. Begge de aktive stoffene er ASL-hemmer (sulfonylurea), og det må tas forhåndsregler for å hindre utvikling av resistens. Broadway Star skal alltid blandes med klebemiddelet PG26N. Dosen er 15 g/daa som gir en gunstig pris. Merk at den foreløpig kun kan brukes i vårhvete.

Pictor Active

Dette er et nytt effektivt plantevernmiddel mot storknolla råtesopp i oljevekster. Dersom det er fuktige forhold når oljevekstene blomstrer er de utsatt for soppangrep. Vi har derfor tatt inn et nytt effektivt middel som består av to aktive stoffer. Det ene er et strobilurin (pyraklostrobin, samme som i Comet Pro) og det andre en SDHI (boscalid) som har ulik virkemekanisme på soppsjukdommene. Begge de aktive stoffene har gjennomtrengende og systemisk effekt, slik at også ikke-behandlet bladareal beskyttes. Boscalid lagres i vokslaget i plantene som gir en langvarig forebyggende virkning. Pyraklostrobin trenger raskt inn i vokslaget og fordeles i plantevevet som gir lang virkningstid og en ensartet effektiv beskyttelse av hele bladmassen.

Plantevernmidler som utgår

Etter innføring av EUs regelverk på plantevernmiddelområdet er avviklingsperioden for plantevernmidler som utgår blitt kortere. Tabellen viser en oversikt over de mest aktuelle produktene for 2019.

Produkt

Tillatt solgt

Tillatt brukt og lagret

Merknader

Acrobat WG

2019

2020

Endelig avviklingsdato ikke satt. Kan bli forlenget.

Betanal

2019

2020

Endelig avviklingsdato ikke satt.

Bumper

2019

19.03.2020

Dvs. siste bruk 2019. Dato for siste salg ikke fastsatt.

Consento

14.05.2019

14.11.2019

 

Forbel 750

2019

2020

Endelig avviklingsdato ikke satt. Kan bli forlenget.

Hussar Tandem

30.6.2019

30.06.2020

 

Reglone/Retro

04.05.2019

04.02.2020

Dvs. siste bruk i 2019. Må være forhåndsbestilt.

Sencor WG

2019

2020

Endelig avviklingsdato ikke satt.