Revus Top består av to aktive stoffer, mandipropamid (samme som i Revus) og difenokonazol. Det er difenokonazol som har effekt på ekte sopper.

Revus og Ranman Top virker bare på tørråte

Tørråte er den mest ødeleggende sykdommen i potet og forårsakes av Phytophthora infestans som er en eggsporesopp (oomycet). Eggsporesopper likner sopper, men er på ingen måte i slekt. De to mest brukte tørråtemidlene, Revus og Ranman Top, virker bare mot tørråte. Med dagens tørråtesprøyting beskytter vi derfor mindre mot sykdommer forårsaket av ekte sopp enn vi gjorde tidligere, og risikoen for å få mer av disse soppsjukdommene er derfor blitt større.

Tørrflekksjuke

Symptomene på tørrflekksjuke (Alternaria Solani) vises ofte ikke før sent i sesongen, men forskning viser at sykdomssmitten kan spres flere uker tidligere og ligger latent fram til forholdene for sykdomsutvikling er mer gunstige. Det er derfor viktig å beskytte plantene tidlig da hovedeffekten av midlene er forebyggende.

Tørrflekksjuke viser seg som tørre, brune bladflekker som kan bli kantete, fordi de begrenses av
nervene i bladet. Konsentriske ringer dannes inne i flekkene, og en gul sone markerer overgangen
mot den friske delen av bladet. Angrep av tørrflekksjuke medfører tidligere nedvisning av riset og
kan medføre reduserte avlinger spesielt i sorter som krever lang veksttid.

Resistensstrategier og bruk

Fram til nå har vi hatt Amistar som har meget god effekt mot ekte sopp i potet. Siden det lett kan bli resistensproblem ved ensidig bruk av strobuliner har vi nå muligheten til bruke/veksle med Revus Top som har en annen virkningsmekanisme. Consento har også en viss effekt på tørrflekksjuke.

Revus Top

Revus Top vil være aktuelt å bruke ved 2. og 4. tørråte sprøyting (alternativt 3. og 5. tørråtesprøyting) for å beskytte potetene mot både tørråte og sykdommer forårsaket av ekte sopp som tørrflekksyke (Alternaria) og storknolla råtesopp.

  • Revus Top kan maksimalt brukes 2 ganger per sesong
  • Samme areal kan bare behandles hvert 3. år
  • Produktet er plassert i avgiftsklasse 3
  • Dosering er 60 ml/daa
  • Behandlingsfrist er 3 dager

Trenger du å kjøpe plantevernmidler?

Kontakt oss gjerne. Felleskjøpet har butikker over hele landet. Finn Felleskjøpet nær deg.