. – ThermoSeed-behandling av såkorn er et viktig miljøtiltak og dette anlegget betyr mye for landbruket i Midt-Norge, sier konsernsjef John Arne Ulvan.

Felleskjøpet var tidlig ute med å ta i bruk ThermoSeed-behandling av såkorn da et av de første anleggene i verden i sitt slag ble offisielt åpnet i 2012. Nå er det andre anlegget åpnet, i Steinkjer. ThermoSeed-teknologien baserer seg på å behandle såkorn med varm, fuktig luft i stedet for kjemiske beisemidler. Hvert såkornparti får en unik resept som er tilpasset det enkelte partis egenskaper.

– Vi har svært god erfaring med ThermoSeed etter fem års drift på Holstad. Dette har vært en viktig investering for hele landbruket og et eget anlegg har vært etterspurt i Trøndelag i flere år. Det er derfor med stor entusiasme vi nå åpner vårt andre anlegg her i Steinkjer, sier John Arne Ulvan.
Steinkjer-anlegget skal benytte samme teknologi som på Holstad. Anlegget er montert hos Steinkjer kornsilo som Felleskjøpet samarbeider med om såkornproduksjon.

Miljøvennlig investering

ThermoSeed-behandling av såkorn er en avansert form for pasteuriseringsteknikk hvor såkornet raskt varmes opp til så høy temperatur at soppsmitte blir ødelagt, samtidig som såkornet beholder spireevnen.

– Norsk matproduksjon er avhengig av politisk vilje og forbrukernes tillit. Som eneste aktør i Norge som har investert i ThermoSeed-anlegg viser vi at vi tar miljøutfordringene på høyeste alvor. I løpet av de fem årene vi har benyttet ThermoSeed-teknologien har vi spart norsk landbruk for mer enn 160 000 liter beisemiddel. Med lokal behandling av såkorn unngår vi også unødig transport som vil bidra til å senke utslippet av klimagasser ytterligere, påpeker Ulvan.

Investering i Trøndelag

Nytt ThermoSeed-anlegg i Midt-Norge er også en satsing på landbruket i regionen. Fordi anlegget er småskala er det mulig å etablere miljøvennlig produksjon av såkorn i et område hvor det totale volumet er mindre enn sentrale deler av Østlandet.

– Vårt nye anlegg her i Steinkjer vil øke vårt volum på såkorn og bidra til at andelen sertifisert såkorn i Trøndelag stiger. Kortreist såkorn sikrer økt bruk av lokale råvarer, sier John Arne Ulvan.

INGEN KJEMIKALIER: Ved bruk av ThermoSeed-teknologien renses såkornet kun ved varm og fuktig luft og ingen kjemikalier. Godt for både miljø og de som håndterer rensingen. Bildet over viser 3-D modell av anlegget på Steinkjer.