21.05.2021 | Felleskjøpet

Samtlige partier på Stortinget er enige om at Norge skal ha en betydelig matproduksjon, men i dag er under halvparten av maten vi spiser produsert i Norge.

Økt selvforsyning gjør Norge mindre sårbart mot globale utfordringer knyttet til klimaforandringer og befolkningsvekst. I tillegg vil landet bli bedre rustet mot global produksjonssvikt på grunn av epidemier eller andre uventete kriser.

Kun tre prosent dyrkbar jord i Norge

Kun tre prosent av Norge er jordbruksareal, derfor er det viktig å ta vare på den matjorda vi har. 90 prosent av det dyrkede arealet blir brukt til å produsere mat til husdyrene (Kilde: Regjeringen.no).

Norge har i tillegg mye gress i utmark, som kan spises av beitedyr.

Dette gjør melk- og kjøttproduksjon spesielt viktig for å kunne forsyne landets innbyggere med norsk mat. I Norge utgjør kjøtt og melk 70 prosent av maten som bøndene produserer.

Matprodusentene er opptatt av at en økning i matproduksjonen må skje på en bærekraftig måte. Det har gjort Norge til et foregangsland når det gjelder å produsere kjøtt med lave klimagassutslipp.

Norske bønder samarbeider med matindustri, teknologimiljøer og forskere for å nå landbrukets mål om å redusere klimagassutslippene med 80-95 prosent innen 2050.