500 kr/tonn billigere i høst

Felleskjøpets salg av organisk gjødsel er tidoblet på 8-9 år. De fleste kunder venter med å bestille til etter påske. Når mesteparten av gjødsla skal «ut av døra» rett før den skal brukes, går det bl.a. ut over vårt servicenivå. Produktene vi selger på Østlandet, Trøndelag og nordover er 500 kr/t billigere nå i september enn i april/mai 2020. Med andre ord koster hver 600 kg sekk 300 kr mer til våren. Legger en til grunn en septemberpris på 2.500 kr/t, og en prisøkning på 500 kr i løpet av 7 mnd., gir det en forretning på ca. 30 % pro anno.

Produskjons- og logistikkostnader

Godt over halve årskvantumet ble levert i april/mai 2019. En så komprimert «sesong» stiller produsenten over for store utfordringer. Produksjonen går på sparebluss mye av året, men etter påske er det «alle mann til pumpene» og døgnkontinuerlig drift. Det øker produksjonskostnadene, og en er veldig sårbar hvis det oppstår tekniske problemer eller knapphet på råvarer.

I tillegg skal en huske på at disse produktene konkurrerer om transportkapasitet med en rekke andre driftsmidler, slik som ensileringsmidler, såkorn og mineralgjødsel.

Lagring av organisk gjødsel

Tørket kyllinggjødsel trekker til seg fuktighet svært lett. Gode lagringsforhold er avgjørende for at kvaliteten ikke skal forringes. Ved utelagring anbefales 2 paller som underlag og tildekking med kraftig presenning som trekkes godt ned langs sida på sekkene. Lettpresenning frarådes.

Varespekter

For vareutvalg og produktinformasjon vises til denne artikkelen.

Bestilling

Kontakt en av våre salgskonsulenter eventuelt vår Kundetjeneste  tlf. 72 50 50 50 og taste 31.

Du kan også bestille på Min Gård.

Her finner du Felleskjøpets butikk i ditt nærområde