Felleskjøpet Agri har to leverandører av organisk handelsgjødsel. Løsningen er valgt for å holde fraktkostnadene nede og dermed lavest mulig pris til kunde.

På Vestlandet forhandler vi to varianter av Marihøne-gjødsel levert fra Norsk Naturgjødsel AS. I resten av markedsområdet, dvs. Østlandet, Trøndelag, Nordmøre og Nord-Norge, leverer vi produkter fra Grønn Gjødsel AS.

Produktspekter organisk gjødsel
Her ser du hvilke gjødseltypener vi tilbyr på Østlandet, Trøndelag, Nordmøre og Nord-Norge: