Det er også gjort justeringer i forhold til nye data og erfaringer. Blant annet er oversikt over hvilke ugrasmidler en kan kombinere med fangvekster blitt mer detaljert.

Nyttig verktøy

Vi mener plantevernkatalogen er et viktig verktøy for deg for å kunne kjenne de ulike skadegjørerne, og ta de riktige valgene mht middel og dose. Plantevernkatalogen vil være på våre avdelinger eller våre samarbeidspartnere fra uke 6 og utover.

Om det skjer endringer oppdateres Plantevernkatalogen på vår nettside, felleskjopet.no. For å hjelpe deg å holde oversikt over endringer og plantevernmidler som utgår vil det bli lagt ut informasjon om dette på Min Gård. Lykke til med 2020 sesongen.

Kampanje plantevern

Vi viderefører kampanjen på kjøp av plantvermidler med gode rabatter både i sesong og ved tidligordre satt opp før 28. mars. Vi vil i løpet av kort tid ta kontakt, men når vi deg ikke så kontakt din nærmeste avdeling, eller vårt salgskorps. Ved å ta kontakt får du vite mer om betingelser, nyheter og endringer på plantevernområdet for 2020.


Velkommen til en god handel!