Havre er det største økologiske kornslaget

Havre er det største økologiske kornslaget (over 4 000 tonn), dernest bygg, hvete, rug og rughvete. Rughvete har økt de seinere åra, og er også det kornslaget som har størst andel økologisk, det vil si 23 %.

Produksjon av økologisk korn gikk ned i 2015

Det produseres klart mest økologisk korn i Østfold. Dette er like mye som i Akershus og Nord-Trøndelag til sammen, som er de to neste fylkene på lista. Produksjonen av økologisk korn gikk ned i 2015 til om lag 12.000 tonn. Den økologiske andelen utgjør litt under 1 % av totalproduksjonen. Den økologiske kornproduksjonen dekker ikke behovet for råvare til kraftfôr, og det er sterkt ønskelig at den økes.

Økt kornproduksjon vil redusere behovet for import.

ThermoSeed-behandlet såkorn - fortsatt en ny metode!

ThermoSeed er fortsatt en ny metode for å behandle såkorn. Prinsippet for metoden er at såkornet blir behandlet med varme og damp for å fjerne frøoverførte sjukdommer uten at spireevnen blir ødelagt.

Tillatt brukt i økologisk produksjon

ThermoSeed har minst like god effekt som kjemisk beising, og er tillatt brukt i økologisk såkornproduksjon. Alle såkornpartier som skal behandles med ThermoSeed får en unik resept der intensiteten (varme og tid) optimaliseres slik at spireevne blir best mulig.

Større andel av såkornet blir godkjent som økologisk med ThermoSeed

Hvert år er det økologiske såkornpartier som krever beising for å få tilfredsstillende spireevne. Før måtte disse partiene vrakes som såkorn og gå som salgskorn. Med ThermoSeed har vi muligheten til å få en langt høyere andel av det planlagte økologiske såkornet godkjent som nettopp det.

2,5% av kontraktarealet er nå økologisk

For å dekke etterspørselen etter økologisk såkorn legger Felleskjøpet ut kontrakter hos våre dyktige kontraktavlere. Om lag 2,5 % av kontraktarealet er nå økologisk.

Arbeidet med å rekruttere økologiske såkornavlere er ikke enkelt. Såkornavlere må i tillegg til å være floghavrefrie også ha tørke- og lagringsmuligheter for såkornet. Såkornarealet av bygg er noe lavere enn ønskelig, og det kan bli nødvendig å importere bygg for å dekke behovet for økologisk såkorn til våren 2017. For havre og hvete vil behovet bli dekket, gitt at avling og kvalitet blir tilfredsstillende hos såkornprodusentene.

Databasen Økofrø oppdateres jevnlig 

Så snart de tilgjengelige mengdene av økologisk såkorn er klare, blir varenumrene åpnet, og databasen okofro.no oppdatert med tilgjengelige sorter.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 9 2016.