Sortsforsøk i 2-radsbygg

I tillegg til sortsforsøka – som er usprøyta - blir det også hvert år gjort forsøk med sammenligning av sorter med og uten soppsprøyting (VIPS). Disse siste resultatene er ennå ikke ferdige.

I tabell 1 er årets (2015) resultater. Resultatene viser at det er den nye sorten Thermus som har gjort det overlegent best både på Østlandet og i Trøndelag. Felleskjøpet har startet oppformering av Thermus, men det vil tidligst bli tilgang på såkorn i 2017.

På Østlandet ser vi at det er nærmest dødt løp mellom Marigold og Fairytale. Avlingsnivået er 13% over målestokksorten Tyra. I Trøndelag er det Marigold som ligger høyest, fulgt av Fairytale. Thermus er resistent mot cystenematoder og gir gode avlinger – 7-11% over Fairytale på Østlandet og 7-10% over Marigold i Trøndelag.

Tabell 1. Resultater 2-radsbygg 2015:

  Hele Østlandet Trøndelag
Sorter

Vann%
v/høst

Avling
kg/daa
Rel.
avling
Vann%
v/høst
Avling
kg/daa
Rel.
avling
Tyra 20,3 566 100 26,9 511 100
Helium 25,7 630 111 32,2 612 120
Marigold 20,3 637 113 27,3 640 125
Fairytale 26,3 639 113 32,0 614 120
Thermus 26,0 677 120 34,9 672 132
SWÅ09077 18,3 601 106 26,2 543 106
Kilde: NIBIO            

Ny sort - tilbys tidligst i 2018

SWÅ09077 er en ny linje som trolig får navnet Arild.

Avlingsmessig ligger den 6-10% over Tyra på Østlandet og 4-6% over Tyra i Trøndelag. Felleskjøpet vil starte oppformering av denne i 2016 (kan tilbys markedet tidligst i 2018). Sorten er minst like tidlig som Tyra og kommer trolig på sikt til å erstatte denne. Vi har behov for sorter med kort veksttid både på Østlandet og i Trøndelag – på steder med kortere vekstsesong og der det er ønske om tidlig innhøsting for å så høstkorn.

I tabell 2 er sammendraget for årene 2013-2015 gitt. Ved å sammenligne avlingstallene i tabell 1 og 2 ser vi klart at 2015 var et år som dro gjennomsnittsavlingene opp både på Østlandet og i Trøndelag.

Tabell 2. Resultater 2-radsbygg 2013-2015:

  Hele Østlandet Trøndelag
Sorter Vann%
v/høst
Avling
kg/daa
Rel.
avling
Vann%
v/høst
Avling
kg/daa
Rel.
avling
Tyra 19,2 534 100 25,4 508 100
Helium 24,2 584 109 31,7 568 111
Marigold 20,6 612 115 26,3 589 115
Fairytale 25,0 599 112 33,0 579 113
Thermus 25,4 659 123 34,0 637 125
SWÅ09077 18,3 588 110 23,5 533 104
Kilde: NIBIO            

Kjøp såkornet hos Felleskjøpet

Kontakt en av våre fagkonsulenter på plantekultur, eventuelt logg inn på Bondens Min Side. Du kan også kontakte nærmeste Felleskjøpbutikk, eventuelt kontakte vår Kundetjeneste, telefon 72 50 50 50