03.12.2019 |

- Jeg har mer tro på å bruke såmaskin etter at trafikken på jordet er ferdig enn å spre med gjødselspreder før tresking. Vi hadde en fin og tett havreåker og skulle presse halmen, så det ville blitt krevende for fangvekstene å etablere seg med så stor konkurranse fra kornet og så mye trafikk på jordet. Jo bedre plantene har etablert seg før frosten kommer, jo bedre effekt vil vi få, så det kan hende det er bedre å så tidligere enn jeg gjorde i år. Det er forholdsvis mange blanke sider i læreboka både hos forskerne, rådgiverne og hos oss bønder når det gjelder bruk av fangvekster, så vi får lære mens vi går, sier debutanten.

NYBROTTSARBEID: Frode valgte å så fangvekstene etter tresking med en Rapid såmaskin. 

Varierende jordstruktur

Fallet har sådd fangvekster på 150 dekar. Det aktuelle jordet er en bretning fra 90-tallet med veldig varierende jordstruktur.

- Det er alt fra leire til myr på samme jordet. Jeg ønsker meg et jevnere skifte med mer jord i toppen og håper fangvekster kan være en måte å oppnå dette på, sier bonden. Han sådde 3,5 kilo Spire Fangvekst bestående av honningurt, vikker og fôrreddik rett i stubben to uker etter at kornet var treska og halmen pressa. Frøene ble sådd med Rapid såmaskin. Gjødsellabbene ble sveiva opp, mens sålabbene subba i bakken slik at frøene ble liggende oppå jorda, men likevel fikk direktekontakt med jorda og ikke ble liggende oppå halm eller løv.

Alle plantene er ettårige og vil dø i løpet av vinteren. Men det organiske materialet blir igjen i jorda og det er det vi er ute etter. Til våren ser jeg for meg å harve et par ganger, før jeg sår korn igjen. Siden jeg er melkeprodusent og har tilgang på både møkk og talle, kommer jeg til å spre dette på våren, noe som også bidrar til økt organisk innhold i jorda.

Redusert jordarbeiding

Bruk av fangvekster er et ledd på Frode Fallets vei mot mer bruk av redusert jordarbeiding.

- Jeg ser at de som har drevet systematisk med redusert jordarbeiding i mange år har oppnådd gode resultater. Humusinnhold, jordliv, mikororganismer og meitemark er svært viktige for å oppnå gode avlinger, og for å legge til rette for dette tro jeg det kan være en fordel å la plogen stå litt mer enn vi tradisjonelt har gjort, avslutter bonden.

LITT SMÅ: Frode fikk ikke sådd fangvekster før to uker etter tresking, rundt midten av august. Helt i slutten av oktober, ser åkeren slik ut.