Moss Avis har omtalt Våler-bonden med lilla åker og stor sans for humler. Kløveren er fin også når vi er på besøk, men den skulle jo helst vært i blomst, sier Trond Chr Anstensrud. Han, som er tredje generasjons frø- og såkorndyrker for Felleskjøpet, setter seg ned i åkeren og røsker bort en balderbrå som plantevernmannen Trond Chr Anstensrud i FMC, tidligere DuPont Norge, ikke har sprøyta bort.

På Wæhli gård er det 440 daa frø – og såkornproduksjon fordelt på 154 dekar Ozon høsthvete, 50 dekar kløver, ca 50 dekar engfrø og raigras og resten Rødhette 6-radsbygg og Våler havre. Fra før har Trond GPS på traktor, sprøyte og gjødselspreder. Nå er han ute etter mer presisjon, og han har planlagt å ta i bruk satellittbildene fra CropSAT for å justere ettergjødslinga. – Variasjonen i åkeren er større enn man tror, sier Trond.

Logisk oppbygget CropPLAN

- Det kunne vært fint med et introduksjonskurs, men det går også greit med litt prøving og feiling. Programmet virker veldig fint og gir god oversikt, sier Trond. Han har gått hele veien fra å føre manuell sprøyteplan i grønn notisbok, via Excel-ark fra NLR og Skifteplan. Nå er han på jakt etter forbedringer for å gjøre systemet enda bedre og enklere, slik at den enkelte bruker må taste inn minst mulig sjøl.

- LogMasteren gjør at man trenger å registrere lite i vekstsesongen, så langt alle skifter, jordprøver, maskiner og redskaper er lagt inn. Men man må tagge jobbene for å legge inn riktig plantevernmiddel, vind og temperatur.

Ønskeliste til programmet

– Jeg ønsker meg en automatisk overføring av priser på alle innsatsvarer fra Felleskjøpet og mengder av gjødsel og plantevernmidler som jeg har kjøpt i Min gård som startbeholdning. Og så synes jeg at det er litt tungvint at det bare er plass til 3-4 tegn i notatfeltet for utviklingstrinn. Zadoks skala (BBCH-skala) ok for korn, men andre vekster som f.eks. kløver trenger jeg å angi utviklingstrinnet med ord, sier pilotbrukeren. Mange slike ønsker fra brukerne er tidligere tatt inn i CropPLAN.

Trond har hittil ikke regnet dekningsbidrag på skiftenivå eller brutto pr vekst. Utregning pr skiftenivå krever en avlingsregistrering i treskeren, en brovekt for å registrere vekta på kornhengeren eller en vekt i korntørka. Det har han ikke, og ikke planer om heller. – Dette er et fint verktøy for de som vil optimalisere, som har avanserte maskiner eller driver stort som entreprenører, sier Trond, som inntil videre nøyer seg med å få bedre oversikt over planteproduksjonen samt registrere egen arbeidstid og maskinkostnader.