13.05.2019 | Jan Håvard Kingsrød, produktsjef konservering

Gjærsopp

På alt surfôr finnes det normalt store mengder gjærsopp. Under lagringsperioden ligger disse stort sett i ro da de ikke har tilgang på lust. Etter åpning av siloen og spesielt ved bruk av fullfôrmikser vil graset og dermed også gjærsoppen få god tilgang på luft. Gjærsoppen «våkner» derfor til liv igjen og begynner å gjøre oppgaven sin. Nemlig å bryte ned graset. I fullfôret er det også godt med næring. Gjærsoppen vil ta næring både fra surfôret, men også fra andre råvarer som kraftfôr, mask aller andre alternativer fôrmidler.

Gjærsoppen vil derfor formere seg og omdanne næringa i fôret til vann, varme og Co2.

Miksevogne

Når miksevogna blander alt fôr sammen vil en i utgangspunktet kompakt masse blandes med svært mye luft og vi setter virkelig fart på denne prosessen. Temperaturen vil i løpet av få timer kunne stige betydelig. Denne varmen kommer da fra energien i fôret som egentlig er tiltenkt dyra. I tillegg blir fôret av dårligere hygieniske kvalitet og fôropptaket går derfor ned. Effekt blir derfor dobbelt.

Ensileringsmidler/konserveringsmidler

Ved å bruke et ensileringsmiddel med propionsyre vil man i stor grad ta piffen av gjærsoppen. Dette gir derfor en mer stabil miks hvor det tar lengre tid før temperaturen øker.

Ved tilsette et ensileringsmiddel i miksen vil resultatet helt avhenge av tilført mengde av de midler som tar piffen av gjærsoppen.  Ensil Fullfôr inneholder 60 % propionsyre og doseringen kan derfor reduseres i forhold til andre midler. Ensil Ekstra har ett innhold på 38 % propionsyre. Ensil Pluss inneholder f.eks 18 % propionsyre i tillegg til maursyra og man må derfor dosere høyere for å få samme effekt. Effekten er derfor avhengig av konsentrasjonen. Ensil Ekstra og Ensil Pluss kan brukes i øko.

Dosering:

Det er alltid vanskelig å si noe om doseringen da det varier nesten fra dag til dag avhengig av temperatur. Hva man har i miksen vil også har stor betydning da mask, poteter, stabiliteten på surfôret mm vil påvirke.

Det anbefales derfor å starte med 2 l pr tonn miks og så dosere opp til man ikke ser økning på fôropptaket. På varmedager bør man også doser litt opp.  

Et annen viktig faktor er å ha et stabilt surfôr uten for mye gjærsopp i. Ved å bruke ensileringsmidler ved innlegging vil man redusere temperaturstigningen ved innlegging. Alle som har nullbeitet vet at graset fort tar varmt. Tilsetting av Ensil 1 er et velkjent tiltak under slike forhold. Samme temperaturstigning får man ved innlegging av surfôr. Forholdene for gjærsoppen vil dermed forbedres og de vil øke svært mye i antall. Når siloen da åpnes igjen starter man på et mye høyere mengde og varmegangen kommer raskere.

Et godt konservert surfôr er derfor det beste tiltaket for å redusere varmegangen i miksen da det er langt bedre å holde nivået av gjærsopp nede enn å løpe etter å prøve å slukke en brann grunnet mye gjærsopp.

Ensil Fullfôr leveres i 200 l fat og 1000 l IBC container.