17.06.2015 | Jan Håvard Kingsrød, Produktsjef konservering

Surfôr inneholder gjærsopp

I alt surfôr finnes det normalt store mengder gjærsopp. Under lagringsperioden ligger disse stort sett i ro da de ikke har tilgang på luft.

Gjærsoppen bryter ned graset

Etter åpning av siloen og spesielt ved bruk av fullfôrmikser vil graset, og dermed også gjærsoppen, få god tilgang på luft. Gjærsoppen «våkner» derfor til liv igjen og begynner å gjøre oppgaven sin. Nemlig å bryte ned graset. I fullfôret er det også godt med næring. Gjærsoppen vil ta næring både fra surfôret, men også fra andre råvarer som kraftfôr, mask eller andre alternative fôrmidler. Gjærsoppen vil formere seg og omdanne næringa i fôret til vann, varme og Co2.

Bruk av miksevogn tilfører luft og temperaturen stiger 

Når miksevogna blander alt fôr vil en kompakt masse blandes med svært mye luft og prosessen setter virkelig fart. Temperaturen vil i løpet av få timer kunne stige betydelig. Denne varmen kommer fra energien i fôret som egentlig er tiltenkt dyra. I tillegg blir fôret av dårligere hygieniske kvalitet, fôropptaket går ned og effekten blir derfor dobbel.

Ensilerings-/konserveringsmidler tar piffen av gjærsoppen

Ved å bruke et ensileringsmiddel med propionsyre vil man i stor grad ta piffen av gjærsoppen. Dette gir en mer stabil miks hvor det tar lengre tid før temperaturen øker.

Tilsett ensileringsmiddel

Ved å tilsette et ensileringsmiddel i miksen vil resultatet helt avhenge av tilført mengde av de midler som virker på gjærsoppen. Ensil Fullfôr inneholder 60 % propionsyre og doseringen kan derfor reduseres i forhold til andre midler. Ensil Pluss inneholder f. eks 18 % propionsyre i tillegg til maursyra, og man må derfor dosere høyere for å få samme effekt. Effekten er derfor avhengig av konsentrasjonen.

Dosering

Dosering vil variere fra dag til dag, avhengig av temperatur. Også innhold som mask, poteter og stabiliteten på surfôret med mer vil påvirke kvaliteten.

Det anbefales derfor å starte med 2 liter pr tonn miks og så dosere opp til man ikke ser økning på fôropptaket. På varme dager bør man også dosere litt opp.

Ensileringsmidler ved innlegging - reduserer temperaturstigningen

En annen viktig faktor er å ha et stabilt surfôr uten for mye gjærsopp. Ved å bruke ensileringsmidler ved innlegging vil man redusere temperaturstigningen ved innlegging. Alle som har nullbeite vet at graset fort tar varme. Tilsetting av Ensil 1 er et velkjent tiltak under slike forhold. Samme temperaturstigning får man ved innlegging av surfôr. Forholdene for gjærsoppen vil dermed forbedres og de vil øke svært mye i antall. Når siloen åpnes igjen starter man på mye høyere mengde og varmegangen kommer raskere.

Et godt konservert surfôr - det beste tiltaket for å redusere varmegang

Et godt konservert surfôr er derfor det beste tiltaket for å redusere varmegangen da det er langt bedre å holde nivået av gjærsopp nede enn å prøve «brannslukking» grunnet mye gjærsopp.

I økologisk produksjon er det kun Ensil Pluss som kan brukes. Ensil Fullfôr leveres i 200 liters fat og 1000 liters IBC-container.

Ensileringsmidler får du kjøpt på Felleskjøpet

Ta kontakt med en av våre fagkonsulenter eller bestill direkte på nettet ved å logge på Min gård.

Felleskjøpet har også butikker rundt om i landet. Finn Felleskjøpet nær deg.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 6, 2015.