Med Dow AgroSciences lansering av det nye aktivstoffet Arylex TM (halauxifen-methyl er kjemisk navn) er Norden med blant de første som lanserer dette midlet. Da Pixxaro TM EC ble godkjent av Mattilsynet i fjor var Norge det tredje landet i Europa etter Danmark og England, og det 6. landet i verden som fikk et produkt med Arylex. Det første Arylex-produktet ble registrert i Canada 2015.

Hva kan Arylex tilføre norsk landbruk?

Arylex tilhører gruppen syntetiske auxiner der vi bl.a. finner andre substanser som Dow har utviklet: fluroxypyr, klopyralid m.fl.
Arylex skiller seg vesentlig fra andre syntetiske auxinmidler gjennom sin brede effekt og fleksibilitet når det gjelder temperatur. For eksempel trenger klopyralid (ett av stoffene i Ariane S) >12 °C, fluroxypyr >10 °C og MCPA >12 °C. Arylex virker effektivt ved temperatur >4-5 °C.


At Arylex tilhører gruppen auxinhemmere vil bidra til å forebygge resistent ugras og være effektiv mot flere av artene der vi i dag har resistens, (SU/ALS-resistens). Vassarve, då, kornblom, kornvalmue, jordrøyk, meldestokk og tranhals er arter som det i Europa finnes dokumenterte tilfeller av SU/ALS-resistens. I Norge har vi konstatert resistens i bl. a. då og vassarve. Disse kan vi nå effektivt bekjempe under de varierende vekstforhold vi har i vårt klima.

Produkter med Arylex kan brukes i hvete, bygg, rug og rughvete, men ikke i havre. I tillegg til korn, prøves Arylex i andre vekster og kan komme i flere kulturer de nærmeste årene.

Selektiviteten i havre er ikke godt nok undersøkt, men det jobbes med å avklare dette i det havrematerialet som brukes i Norden.

Pixxaro – basert på Arylex

Pixxaro er en kombinasjon av Arylex og fluroxypyr. Fluroxypyr kjenner vi fra bl.a. Spitfire 180 og Spitfire 333 HL. Blanding av to syntetiske auxiner i ett produkt gir oss et meget viktig verktøy i kontrollen av resistent då og vassarve, i tillegg til andre frøugras Pixxaro er effektiv mot. Det gjelder bl. a. arter der vi tidligere har savnet effektive produkter, som mot jordrøyk, tranhals og rødtvetann. I tillegg er produktet meget effektivt mot meldestokk, klengemaure, vindeslirekne, åkersvineblom og gjetertaske.

Pixxaro EC gir raskt synlig effekt på bekjempet ugras. En bra illustrasjon er en video tatt opp i Finland i 2016. Der kan du se et areal behandlet kl. 22.00 og hva som skjer det neste døgnet (se videoen på YouTube «Arylex timelapse in Finland»).
Pixxaro er mindre effektiv mot spesielt balderbrå, stemor og linbendel. Til disse trengs en partner, som f. eks Express® Gold SX eller tilsvarende produkt.

Ved kjent forekomst av SU-resistent balderbrå, anbefales Ariane S framfor Pixxaro.

Tid for behandling

Behandlingstidspunktet for Pixxaro er i høsthvete, rug og rughvete fra busking (BBCH 23) fram til holken sveller (BBCH 45). I vårhvete og bygg har vi et intervall som strekker seg fra 3-blads stadiet (BBCH 13) fram til holken sveller (BBCH 45).

For alle kulturer gjelder at en tidlig behandling er å foretrekke da det sørger for at kornet ikke får konkurranse av ugraset om plass og næring. Temperaturkravet på Pixxaro styres av fluroxypyr, fra 5-8 °C og oppover. Produktet er regnfast innen en time. Generelt er blandbarhet med andre produkter god. Følg detaljert info på etikett eller blandetabeller.

Pixxaro har en dosering på 20-40 ml litt etter kultur og sprøytetidspunkt. Midlet er flytende og selges i 5 liters forpakning. Produktet er ferdig formulert og trenger ikke klebemiddel når det brukes alene. I blanding følges anbefaling på etiketten til partner.

Kilde: Dow AgroSciences v/Darko Kosoderc.

FAKTA

Arylex

 • Nytt aktivstoff i gruppen syntetiske auxinhemmere
 • Tas primært opp i bladene
 • Rask synlig effekt
 • Sikker effekt på jordrøyk, tranhals og rødtvetann
 • Bredt behandlingsvindu
 • Kommer i flere produkter, nå først i Pixxaro

Pixxaro EC

 • Bekjemper effektivt et stort antall frøugras og gir raskt synlig effekt
 • Effektiv ved lave temperaturer, fra 5 °C
 • Forebygger resistens og bekjemper ALS/SU resistent ugras som det er
 • effektivt mot
 • Har et bredt behandlingsintervall, helt fram til stadiet BBCH 45
 • Flytende formulering med lav dose
 • Bekjemper både store og små frøugras
 • Ingen begrensning i etterkultur

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 3 - 2017