Under følger oversikt over kontraktstilegg. Vi har stort behov for nye økologiske produsenter og økologisk vare, og det er spennende muligheter for inngåelse av økologiske kontrakter.

Du kan lese mer om de ulike kontrakter som tilbys i vedlagte dokument.

For vekstsesongen 2018 tilbys følgende:

Økologisk korn:

Kontrakt for omlegging til økologisk kornproduksjon (5 års varighet):

Kontraktsår

Kontraktstillegg

1. eller 2. karensår

Kr 1,00 pr. kg for korn, erter, oljefrø og åkerbønner begrenset oppad til 400 kg/daa for valgfritt karensår

Økoår 1

Kr 0,30 pr. kg økologisk matkorn / Kr 0,10 pr. kg annet økologisk korn

Økoår 2

Kr 0,30 pr. kg økologisk matkorn / Kr 0,10 pr. kg annet økologisk korn

Økoår 3

Kr 0,30 pr. kg økologisk matkorn / Kr 0,10 pr. kg annet økologisk korn

Kontrakt for leveranse av økologisk korn (3 års varighet):

Kontraktsår

Kontraktstillegg

År 1 - 3

Kr 0,30 pr. kg økologisk matkorn / Kr 0,10 pr. kg annet økologisk korn

Økologiske åkerbønner, erter og oljefrø:

Kontrakt for leveranse av økologiske åkerbønner, erter og oljefrø (1 års varighet):

Vareslag

Kontraktstillegg

Økologiske åkerbønner

Kr 1,00 pr. kg økologiske åkerbønner

Økologiske erter

Kr 1,00 pr. kg økologiske erter

Økologiske oljefrø

Kr 2,00 pr. kg økologiske oljefrø

Ved interesse for inngåelse av kontrakt ta kontakt med:

Buskerud og Vestfold:

Wenche Myhre Dahle, mob: 957 87 383
Trygve Bjørge, mob: 958 10 093

Akershus og Østfold:

Arne Lund mob: 957 59 562
Bjørn Eivind Engebretsen mob: 992 05 593

Hedmark:

Bjørnar Vasaasen mob: 959 26 252
Oskar Hjermstad mob: 913 97 255

Oppland:

John Ove Hoel mob: 482 80 537