Det er svært viktig å ta en ny spireprøve av overliggende såkorn for å forvisse seg om det holder bra spiring.

Ikke så overlagret såkorn som ikke er spiretestet

Lagerforholdene varierer og lagerstabiliteten til såvaren vil være ulik fra år til år. Det er derfor ingen grunn til å satse på at ‘det pleier å gå greit’ og så overlagret såkorn som ikke er spiretestet.

Du kan teste spiringa selv

Ta en representativ spireprøve. Test spiringa selv, hjemme på kjøkkenbenken, ved å så ut 100 korn på fuktig bomull eller papir – plassert i f.eks. en tom isboks. Da er det lett å kalkulere spireprosenten. Alternativt sendes en prøve til Kimen Såvarelaboratoriet.

Nyttig informasjon om analyser av høstkorn fra Kimen:

  • Det er viktig at prøven som sendes inn er så representativ som mulig
  • Send inn i kraftig papirpose (poser kan sendes gratis fra Kimen)
  • Prøven må være på minst 150 gram
  • Merk posen godt; navn, kornart + hva som skal undersøkes
  • Send til Kimen Såvarelaboratoriet AS, Pb. 164, 1431 Ås
  • Aktuelle analyser; spiring, beisebehovsanalyse og/eller tetrazoliumanalyse
  • Innsendte prøver legges til spiring innen 5 arbeidsdager og ligger til spiring i 10 dager
  • Tetrazoliumanalyse gir raskere svar, men litt mindre informasjon
  • Oversikt over analysetyper med priser og tips til prøveuttak ligger på www.kimen.no