08.02.2019 | Jan Håvard Kingsrød, Produktsjef Konservering

Felleskjøpet har som første forhandler på verdensbasis solgt strekkfilm produsert på hovedsakelig ikke-fossile råvarer.

Fremstilling

I motsetning til tradisjonell strekkfilm produsert med utgangspunkt i olje eller gass er størstedelen av TrioBio produsert på biomasse fra sukkerrør. I Brasil har Braskrem startet produksjon av plast ved at man på destillerier omdanner sukker fra sukkerrør til etanol. Denne etanolen blir så omdannet til etylen og videre til polyetylen som er råvarer som brukes til fremstilling av strekkfilm. Tradisjonell petrolium basert produksjon foregår ved at man fra olje utvinner nafta som blir til etylen og videre til polyetylen. Det er derfor opphavet til etylene som er forskjell, og derfor flere steg tidligere i produksjonsprosessen i fremstilling av råvaren til selve strekkfilmen. Eneste måten å skille disse på er derfor å måle alderen på karbonet.

Strekkfilm består ikke kun av polyetylen. Den inneholder både UV-stabilisering, lim og farge. Her brukes det tradisjonelle råvarer og TrioBio er derfor ikke 100 % fremstilt av ikke-fossile råvarer. Størstedelen er likevel fra ikke-fossile råvarer og produktet kan derfor defineres som produsert på fornybare råvarer. Ifølge Braskrem vil derfor en slik strekkfilm ha ett mindre CO2 avtrykk.

Bruk som strekkfilm

Siden forskjellen er flere steg bak i verdikjeden vil ikke stekkfilmen ha andre egenskaper eller oppleves annerledes enn tradisjonell strekkfilm. Egenskaper som oksygenbarriere og hvordan den oppfører seg i pakkemaskinen er dermed lik den velkjente TrioWrap. TrioBio er en 25 my tykk film og det skal som for annen strekkfilm brukes minimum 6 lag med korrekt overlapp.

Felleskjøpet har solgt filmen i 3 år og tilbakemeldingene fra kunder er positive.

Resirkulering

Etter bruk resirkuleres denne strekkfilmen på samme måte og blir til nye plastprodukter. Da volumet er lite er det ikke delt varestrøm ved retur og denne filmen vil gå inn i det ordinære kretsløpet. TrioBio må ikke sammenlignes med nedbrytbare produkter. Da forskjellen kun er i opphavet til råvarene vil denne filmen måtte resirkuleres på vanlig måte.

Neste generasjon

I dag brukes det arealer tilsvarende 680 000 daa til fremstilling av grønn polyetylen. I fremtiden er det imidlertid sannsynlig at man kan bruke norsk og svenske skogsvirke som utgangspunkt. Gran inneholder en høy andel sukker som i dag bla brukes i produksjon av biodrivstoff.

Ta derfor kontakt med Felleskjøpet om du ønsker mer informasjon om strekkfilm produsert på fornybare råvarer.