Det er lite erfaringer med virking av ugrasmidler på fangvekster. Generelt kan det sies at ugrasmidler brukt i hovedkulturen vil kunne skade fangvekstene. Dette er avhengig av middel, mengde, klima og sprøytetidspunkt. En enkelt sesongs erfaring med et middel er nyttig, men gir ikke nødvendigvis fasit for neste sesong.

  • Midlene: Fenix, Sencor WG 70, Centium 36 CS og Titus er ugrasmidler med lang ettervirkning. Unngå fangvekster i kulturer der disse er brukt.
  • Midlene: Ally SX, Express Gold, Ally Class WG 50, Hussar OD, Hussar Plus OD, Hussar Tandem, Atlantis WG, Attributt Twin, frarådes brukt der det skal sås fangvekster seinere i sesongen.
  • Når disse ugrasmidlene blir brukt 6-8 uker før såing av fangveksten, antar leverandørene at de har lavere risiko for fangvekstene: Starane XL, Ariane S (unntatt i belgvekster), Zypar, Pixxaro EC, Flurostar, Express SX.

Axial brukt minst 14 dager før såing av fangvekstene vurderes av leverandøren også å ha liten risiko.

Felleskjøpet er ikke ansvarlig for skader på fangvekster ved bruk av ugrasmidler.