Tidspunkt for sprøyting avhenger bl.a. om en sprøytet på høsten eller ikke, og dosen avhenger av størrelsen på ugraset og sprøyteforholdene.

Behovsvurdering

Vurder behovet for sprøyting. Kraftige åkre konkurrerer godt med ugraset om det ikke er blitt for stort. En tett og frodig rugåker er svært konkurransesterk. Dersom det ikke er mye storvokste ugras (f.eks. balderbrå) kan en ofte sløyfe sprøyting i rug. Behovet er ofte større i høsthvete og høstbygg, som ikke konkurrerer like godt. Høstsprøytede åkre kan i noen tilfeller ikke ha behov for vårsprøyting. Behovet må derfor vurderes på hvert skifte ut fra hvilke ugras som dominerer og hvor kraftig høstkornet står.

Frøugras og aktuelle midler

I høstkornet er det de vinterettårige og toårige ugrasartene som dominerer. Disse spirer om høsten og fortsetter om våren, og får ofte et forsprang på høstkornet. De viktigste overvintrede artene er balderbrå, vassarve og åkerstemor. Andre arter kan være rødtvetann, forglemmegei, pengeurt, klengemaure og veronica. Balderbrå og vassarve bekjempes med de fleste aktuelle midlene i høstkorn, men en skal være oppmerksom på resistens mot lavdosemidler, spesielt vassarve. Stemor kan være utfordrende og krever at en benytter Express Gold eller Ally Class. Zypar var et nytt middel på markedet i 2018 og har effekt på alle aktuelle frøugrasarter, resistent vassarve og tåler lav temperatur. Dersom det er mye stemor bør det blandes med Express Gold. 

Grasugras og aktuelle midler

Av grasugrasene er tunrapp det mest dominerende, men andre gras som markrapp kan være utfordrende i enkelte områder. Det beste tidspunktet for bekjemping er om høsten, da er ugraset smått og vi har effektive midler som Atlantis og Boxer. Boxer bekjemper også resistent vassarve. Det ble sprøytet en del i fjor høst, men mindre enn forventet sammenlignet med arealene som ble sådd.   

Skal en ha god effekt på grasugraset om våren må en sprøyte tidlig på smått ugras, to blad. Overvintrede tuer der det er kjørt redusert jordarbeiding vil ingen midler kunne bekjempe effektivt. Rett tidspunkt for å kunne bekjempe smått grasugras effektivt om våren kan være midt i våronna. Er det mye grasugras må sprøytingen prioriteres.

Dersom en har sprøytet mot ugras om høstenstår en friere i valg av tidspunkt om våren fordi det er mindre ugras, og åkeren får et forsprang. Generelt vil det kun være behov for en supplerende behandling som tar frøugraset. Grasugras bør i hovedsak være effektivt bekjempet, men kontroller likevel åkeren om våren.

Det mest aktuelle middelet mot smått grasugras er Hussar Plus OD. Middelet inneholder litt Atlantis og har en sikrere effekt på tunrapp og litt bedre effekt på markrapp enn Hussar OD. I tillegg er det litt mindre temperaturfølsomt. Dette er et lavdosemiddel som bør blandes med resistensbryter dersom en har resistent ugras. Dersom markrapp er dominerende, kan en blande Atlantis med Hussar ev. med Express Gold. Atlantis kan ikke brukes i høstbygg eller Magnifik høsthvete. Andre midler som har effekt på grasugras er Hussar Tandem (ikke i høstbygg) og Attribut Twin (kun hvete). Begge disse midlene har jordvirkning og krever fuktighet samt at kulturen ikke må være for stor for å kunne utnytte jordvirkningen. Attribut Twin har også effekt på kveke. Midlet skal i første rekke brukes der det er noe kveke, i tillegg til generelt frøugras og andre grasugras. Effekten på markrapp kan være for svak og der bør det tilsettes Atlantis. Grasugrasmidlene har også effekt på frøugras.

Temperatur

Det skal være god vekst i plantene når en sprøyter. Utfordringen er ofte at vinterettårige arter starter veksten ved lavere temperaturer enn det som er optimalt for plantevernmidlene. I tillegg har vi erfaring for at store variasjoner i døgntemperatur, der nattetemperaturen går ned mot null eller lavere, gjør at midlene kan ha sviktende effekt på enkelte arter.

Zypar skal ha effekt helt ned til 2 °C. Pixxaro og Starane XL kan brukes fra 5 °C. Express SX, Express Gold og Ally Class, kan brukes ned mot 5-8 °C, og få god effekt forutsatt at det er god vekst i plantene. Lavdosemidlene Hussar Plus OD og Attribut Twin må ha over 5 °C, men helst over 8 °C. Samme gjelder Hussar Tandem. Sprøyt på formiddagen, med stigende temperatur. En bør vente til det ikke er minusgrader om natta, og utsikter til minst 3-4 dager uten nattefrost.

Blandinger med Flurostar og Mekoprop krever en temperatur på minimum 10 °C. Ariane S er det som er mest temperaturfølsomt og krever minimum 12 °C. Derfor blir det nærmest et spesialmiddel i høstkorn der en vet en har resistent balderbrå. 

Resistens

I høstkorn bør lavdosemidler blandes med en resistensbryter for å redusere risikoen for utvikling av resistens, og sikre god effekt dersom en har SU-resistent (lavdosemiddelresistens) vassarve. Zypar og eventuelt Pixxaro er gode mot resistent vassarve, og kan brukes ved lave temperaturer.

Som partner til lavdosemidlene har også Flurostar (flyroksypyr) god effekt på resistent vassarve. Doseringen er 60-100 ml/daa, men krever en temperatur på 10-12 °C. Mekoprop har også effekt på resistent vassarve, men er relativt dyr pga. høyere miljøavgift.

Vekstregulering tidlig

Sammen med ugrassprøytinga kan det være aktuelt å ta med en vekstregulator for å hindre legde. Risikoen for legde varierer bl.a. med kornart og sort samt vekstforholdene. De mest aktuelle vekstregulatorene sammen med ugrassprøyting er CCC eller Moddus Start. Begge kan brukes ved temperaturer rundt 6-8 °C. CCC er godkjent brukt i høsthvete og rug, mens Moddus Start kan brukes i alle kornartene.  

I høsthvete brukes 100-130 ml/daa CCC når kornplantene er 15-25 cm høye (BBCH 23-25), eventuelt Moddus Start (BBCH 25) 15-30 ml (1x30 eller 2x15). I rughvete økes dosen med Moddus Start, 25-50 ml/daa. I høstbygg anbefales samme dosering som i høsthvete.

I rug er to gangers vekstregulering ofte aktuelt. Første behandling må være rett før begynnende stråstrekking (åkeren 20-25 cm høy) når det brukes CCC (130-160 ml/daa) eller Moddus Start (1x 50 eller 2x25 ml/daa). Ved andre gangs behandling kan det brukes Trimaxx ved strekning eller Cerone litt senere.

Trenger du plantevernmidler til 2019-sesongen? Ta kontakt, så hjelper vi deg med handelen. Finn nærmeste Felleskjøpet-avdeling her.