19.05.2016 | Jan Håvard Kingsrød, Produktsjef konservering

Tapet på jordet kan deles i to, åndingstap og mekanisk tap

Åndingstap får man under fortørkingsprosessen. Når graset blir slått stopper i hovedsak fotosyntesen opp og graset vil begynne å bruke av næringa for å «leve videre». Dette kalles åndingstap og er størst til å begynne med og ved høye temperaturer. En kort og effektiv fortørking vil derfor redusere dette tapet. Mange har derfor begynt å bredspre graset for nettopp å kunne oppnå ønsket TS-% på kortere tid. Man anbefaler maks et døgn, helst kortere.

Mekanisk tap øker når TS-% går opp. Graset blir mer sprøtt og drysser ut av rundballepressa. Dette ser man tydelig når man står i ro og legger på nett. Ved bruk av finsnitter kan man ofte se en «sky» stå opp av lasset når TS-% blir høy.

For å begrense tapet på jordet er en rask og effektiv fortørking til moderate nivåer det beste tiltaket. Samtidig er innstilling av slåtteutstyr også viktig for ikke å slå av de fineste bladene, spesielt ved strenglegging. Kanskje skal man tenke på at man bør begynne noe tidligere slik at det man høster på slutten ikke blir for tørt.

Reduser tapet i siloen

Graset vil ånde videre etter at det er kommet i siloen/rundballen. Tørrstoff forbrenner da til vann, varme og CO2. En rask pH-senkning vil sikre større cellesprenging og dermed redusert ånding.

Ensileringsmidler vil bidra til en raskere pH-senkning og bedre cellesprenging. Syremidlene virker direkte ved at cellene sprenges og prosessen stoppes opp.

  • De saltbaserte midlene gir en rask pH-reduksjon ved å knekke de negative bakteriene.
  • Biologiske midler, spesielt de som først og fremst produserer melkesyre, vil også gi en rask pH-senkning om det er tilstrekkelig med næring til å produsere melkesyre.

Nye forsøk fra SLU i Sverige fra 2015 viser et tap i ensileringsprosessen på 6,5 % av tørrstoffet. Bruk av ensileringsmidler reduserer dette tapet med 20-30 %. Størst effekt oppnås med Ensil Pluss selv med lavere dose enn anbefalt. Xtrasil Bio-Lp gir også god effekt i forhold til ubehandlet, om enn litt dårligere enn det saltbaserte Xtrasil Lp. Imidlertid er det svært sjelden man i det praktiske liv får så lave tap som i laboratorieforsøk hvor alt er under kontrollerte former. (Se graf). Et reelt tap ligger nok derfor mellom 10-20 %, og størst i plansilo. Om dette tapet reduseres med opp mot 30 % betyr det svært mange kg TS som ellers «brennes» opp før det kommer på fôrbrettet.

Figuren viser reelt TS-tap i laboratoriesiloer, samt reduksjon vist som prosent med ulike typer behandling.

 Figuren viser reelt TS-tap i laboratoriesiloer, samt reduksjon vist som prosent med ulike typer behandling.

Tiltak for å reudsere faren for tap ved uttak

Ved uttak av spesielt plansilo er det også fare for tap. Når plasten tas av vil oksygen igjen komme til surfôret og gjærsoppen våkner til liv. Dette øker faren for varmegang. En god pakking vil redusere dette tapet ved at luften ikke trenger like langt inn i massen. I Danmark viser man til at god pakking vil redusere tapet ved uttak med over 3 prosentenheter. Mange opplever at spesielt fullfôr kan bli varmt når miksen står litt om sommeren.

Tiltak for å redusere varmegangen

Tilsetting av Ensil Fullfôr vil med sitt høye innhold av propionsyre redusere denne varmegangen, men det indikerer imidlertid at siloen ikke har vært helt optimal om man må gå etter og slukke brann. Ved bruk av ensileringsmidler med propionsyre/benzosyre, eller salter av disse under innlegging, vil varmegangen utsettes ved åpning.

Tiden avgjør

Rask fortørking til TS-nivå på ca. 30, rask innlegging med god pakking og samtidig bruk av ensileringsmidler vil gjøre at langt mer av avlinga kan serveres på fôrbrettet og bli til melk og kjøtt.

Felleskjøpet tilbyr både syre-, saltbaserte- og biologiske midler

Ta derfor kontakt med en av våre butikker eller en av våre fagkonsulenter og vi vil hjelpe deg med å finne rett middel for din drift.

Artikkelen finnes på trykk i Samvirke nr. 4, 2016.