Mange steder er 1. slåtten i god gang. Med svært ustabilt vær er det krevende å få en ønsket tørrstoff på graset. Når bakken i tillegg er våt går fortørkingen enda seinere. Lavt tørrstoff gir seg utsalg i kraftigere gjæring i graset. pH må lenger ned og en større andel av sukker og protein blir nedbrutt. Våt bakke øker faren for kjøreskader og jordinnblanding i graset, noe som gir økt fare for sporer. Om slådd gras får regn på seg kan det tilsynelatende se fint ut om det tørker opp igjen. Men da sukkeret er vannløselig vil en stor del bli vasket ut. Dette gjør ensileringsprosessen ekstra krevende.

Ensileringsmidler sikrer rask pH-senkning

Ensileringsmidler vil under slike forhold bli enda viktigere enn om graset kan fortørkes raskt og effekt, under 24 timer til 35 % TS,  for å ta vare på næringa i graset.  Ensileringsmidler sikrer en rask pH-senkning. Syremidler som Ensil vil helt klart være best egnet, men de saltbaserte midlene Xtrasil vil også tilfredsstillende effekt. Under bløte forhold anbefales primært ikke biologiske midler da man fort oppnår for lav pH og dertil høyt forbruk av sukker.

  • Ensil vil med sitt maursyreinnhold «tvinge» pH ned. Det blir da mindre produksjon av melkesyre og dermed redusert sukkerforbruk, gjæringa blir mer restriktiv.
  • Om graset har lite sukker grunnet utvasking vil maursyra likevel senke pH
  • Rask pH-senkning reduserer faren for smørsyregjæring og derigjennom faren for sporer
  • Xtrasil-midler vil knekke sporer i jord som blir innblandet i surfôret under høsting

Om man ønsker høyest mulig næringsverdi på graset bør det høstet på riktig utviklingsstadium og heller øke dosering av ensileringsmidler fremfor å utsette høsting og vente på muligheten for en høyere tørrstoff %. For syremidler anbefales 3-5 liter pr tonn gras, mens Xtrasil LP har noe lavere dosering.