Bestillingssortiment, bestillingsfrist
YaraMila Raps og YaraMila Mais inngår ikke i Yaras norske sortiment, og vi lagerfører de ikke. Vi tar inn et kvantum fra hhv Sverige og Danmark basert på forpliktende bestillinger fra kunder. Varetilgangen er begrenset. Sekkestørrelsen er 750 kg.

Alternativer i Yaras norske sortiment
Fullgjødsel 18-3-15 er et godt alternativ til YaraMila Raps. Fullgjødsel 21-6-6 er tilsvarende for YaraMila Mais.

Bestilling:
Forpliktende frist for bestilling er 31. mars.

Kontakt en av våre salgskonsulenter eventuelt vår Kundetjeneste tlf. 72 50 50 50 og tast 3 + 1.