I et normalt år kan en forvente ca en halmballe/daa. Med tynn åker og dårlig avling vil det naturlig også bli mindre mengde halm. Det er ulike måter å ta vare på halm, avhengig av tilstand på halmen, samt værforhold utover høsten.
Her er først noen generelle betraktninger om halm:

  • Tresker du korn med 20 % vann må du regne med at halmen er noe fuktigere. Dersom det er mye grønt i halmen er selvsagt fuktigheten mye høyere og krav til tørking på bakken større.
  • Det er forbudt å omsette halm fra areal med floghavre dersom man ikke har ødelagt spireevnen med f.eks. ammoniakk (NH₃).
  • Halm som har ca. 15 % vanninnhold og under, er lagringsstabil når den pakkes inn i plast. Det anbefales minimum 6 lag med plast. Du må bruke mer nett på stråfôr /tørr halm enn surfôr – det har en sterk innvendig kraft og eser ut dersom det blir for lite overlapp.
  • Halm som ikke er lagringsstabil må derfor behandles.
  • Halm med over 50 % innhold av vann kan/bør ikke berges.

Ensilering med syre er et godt alternativ dersom det er mye grønt i halmen:

Ensil Halm 
Halm med mindre enn 85% tørrstoff bør behandles på en eller annen måte for å beholde den hygieniske kvaliteten. Høsten 2018 lanserte Felleskjøpet Ensil Halm. Dette produktet består i stor grad av propion og eddiksyre som begge er effektive mot muggsopp. Ensil Halm vil imidlertid ikke ha effekt på fordøyeligheten. Ensil Halm vil heller ikke forbedre fôropptak i forhold til halm av god hygienisk kvalitet. Doseres med 3 liter/tonn når vann% er 20-22 %, dersom høyere vann%, doser sterkere. Ensil-produktene tar ikke livet av spireevnen til floghavre. Halm som er behandla med Ensil Halm eller Ensil Ekstra kan etterbehandles med kaustisk soda for å øke fordøyeligheten i ettertid.

Ensil Ekstra er et alternativ dersom du ikke får tak i Ensil Halm.


Ureabehandling

(Fôrurea: 1000 kg sekk: FK nr 13020. 25 kg sekk: FK nr 13016)
Rå og fuktig halm kan behandles med urea. Halmen etter krossing av korn anbefales også ureabehandlet da det ofte er rå halm, og noe grønt i halmen. Det anbefales 3 kg urea på 100 kg tørr halm. Urea ser ut til å konservere halmen godt nok, men fordøyeligheten øker ikke på samme måte som ved ammoniakkbehandling. Det kan virke som drøvtyggere liker denne halmen like godt som ammoniakkbehandla da den øker smakeligheten. Ved utblanding av urea er det viktig å bruke så varmt vann som mulig da det går med mye varme til å løse urea i vann. Du må bruke fôrurea til all behandling av halm (IKKE gjødselurea). Alle som selger ureabehandla halm må registrere seg på Mattilsynets nettside. Ved spørsmål kontakt Mattilsynet lokalt for ytterligere veiledning.


Har du planer om å ensilere eller ureabehandle halm, ta kontakt med ditt lokale Felleskjøp, da dette er varer som ikke ligger på alle butikkene til enhver tid – men må bestilles. Vær derfor ute i litt god tid.

Kontakt en av våre salgskonsulenter eventuelt vår Kundetjeneste tlf. 72 50 50 50 og taste 31.