Kraftfôr – vi leverer som vanlig

Felleskjøpet har kontroll på sine råvare-leveranser og alle som bestiller kraftfôr vil få dette levert som normalt.

  • Gjør dine bestillinger som normalt via Min gård eller vår Kundetjeneste
  • Bestill de volumene du vanligvis gjør tilpasset din besetning. Hamstring av fôr kan forrykke balansen i markedet og skape problemer for Felleskjøpet og øvrige kunder
  • De som kjøper fôr via våre butikker skal fortsatt gjøre dette inntil Felleskjøpet går ut med annen informasjon
  • Dersom du har spørsmål kontakt vårt kundesenter på 72 50 50 50

 

Gjødsel, såkorn og ensilering

Mesteparten av gjødsel og såkorn som skal leveres før våronna er nå pakket og klar til utsendelse fra våre mange lagre over hele landet. Som følge av alle tiltak mot koronasmitte ønsker vi å intensivere utlevering av varene, og vi oppfordrer alle til å akseptere den datoen som blir foreslått som leveringsdag. Men mer enn noen gang trenger vi ditt JA når vi skal levere det som ligger i ordre.

For de som ikke har bestilt varer ber vi om at din ordre kommer inn til oss så raskt som mulig.

Såfrø og plantevern

Alle plantevernmidler importeres, det samme gjelder mye av såfrø. Felleskjøpet har kontroll på leveransene og er klare til å ta imot din bestilling.

Vi har pågående kampanjer for både plantevern og såfrø. Utnytt kampanjene som varer til 28. mars. Disse varene distribueres gjennom butikk.

Folie, nett, plast og garn

Det er nylig avsluttet en kampanje på disse varene som mange har benyttet seg av. Felleskjøpet begynner levering av disse varene ute på gård snart.

Smitteforebyggende tiltak ved leveranser

Leveranser av kraftfôr og driftsmidler ute på gård er ikke i konflikt med retningslinjene som er innført for å hindre koronasmitte. Vanlige forholdsregler som å unngå nærkontakt gjelder i slike tilfeller.

Deletelefon og leveranser

Felleskjøpets verkstedtjenester er tilgjengelig på vanlig måte fra alle våre avdelinger. Trenger du deler? Ring vår reservedelstelefon 72 50 50 50. Vi tilbyr som alltid varer sendt direkte hjem til deg som kunde.

Åpne butikker

Vi holder alle butikker åpne inntil videre. Per nå noen få butikker redusert åpningstid med en time pga. bemanningsproblemer som følge av karantener. Du finner oppdaterte åpningstider for alle butikker her.

Prisjusteringer som følge av store valutaendringer

Grunnet dagens ekstraordinære omstendigheter med koronaviruset og de ringvirkninger dette har gitt for kronekursen og prisøkninger fra leverandører, vil dette påvirke prisene på en del produkter Felleskjøpet selger. Som alle andre aktører i markedet må vi se på nødvendige prisjusteringer når innkjøpsprisene endrer seg dramatisk og på en uforutsett måte.

Det betyr blant annet at prisene som er oppgitt i den nye Landbrukskatalogen, som er basert på en normal samfunns- og markedssituasjon, blir justert for en del varegrupper. Prisjustering kan bli påkrevet også for produkter som er markert med «fast pris» i katalogen.

Felleskjøpet følger situasjonen nøye og har tett dialog med sine leverandører, og har som mål at våre kunder skal bli minst mulig berørte av situasjonen som har oppstått.