05.07.2021 | Kristian Thunes, markedssjef kornhandel

Kornguiden presenterer Felleskjøpets nye kornavtaler.

  • Ved inngåelse av kornavtaler vil nå samlet kvantum levert korn inngå i beregning av kvantumsbasert pristillegg – med noen unntak. For oppretting av kornavtaler ta kontakt med en av våre markedskontakter for korn og plantekultur eller tegn avtale gjennom «Min gård»
  • Årets jordbruksavtale gir en prisøkning på 13 øre pr kg for mathvete. Prisøkningen er 10 øre for matrug, bygg og havre. Oljefrø og åkerbønner får en prisøkning på 40 øre pr kg. Prisen på erter øker med 30 øre pr kg.
  • For mathvete er det noen korreksjoner i kvalitetsbetalingen av høsthvete og vårhvete kl 1. Sesongen 2021/22 er siste sesong høsthvetesorten Ozon kjøpes inn som mathvete.
  • Priser i tørketabellen økes med om lag 5% med bakgrunn i generell kostnadsøkning og økning i energipriser.
  • Det kreves at alle leveranser av matkorn skal ha medfølgende leveringsseddel med påføring av kornsort. Det er viktig at fôrhvetesorter ikke kommer inn i matkornbeholdningene.
  • Krav om deklarasjon for bruk av glyfosat i gulmoden åker videreføres.
  • Det kreves at transportmidler er rengjort før transport av korn gjennom bekreftelse ja/nei på leveringsseddel.
  • Anleggsoversikten er revidert og viser anleggsvis hvilke kornarter og kvaliteter som mottas.
  • Sesongen 2021/22 er siste sesong Ozon kjøpes inn som mathvete.
  • Ozon som blir sådd høsten 2021 vil ikke kjøpes inn som mathvete.