Det tidlige beitegraset er «krutt», og passer godt sammen med søyas energi og protein behov. Men for å utnytte beite best mulig er det lurt å gi strukturfôr ved siden av. Særlig de første ukene til vomma har tilvendt seg et grovfôr med mindre fiber. Både godt høy, men også et velsmakende surfôr vil hjelpe søya i overgangen.

Beitegraset kan variere i mengde

Helt i starten av beitesesongen kan tilveksten på beitegras variere, eller det er et høgt beitetrykk, noe som ikke gir tilstrekkelig mengde energi til alle søyene. Støttefôring med kraftfôr er da til god hjelp. Formel Grov har ekstra stor pellets, og er spesialprodusert for å fôres direkte på bakken. Det er arbeidsbesparende for deg, og gir mindre svinn. Lamma tar kan helst får Formel Lam også på beite.

Kopplam sårbare individer

Etter hvert som kopplamma vokser er det godt å få også disse ut av fjøset. Luft og god plass er medisin for små lam. Men husk at dette er sårbare individ som trenger godt stell og tett oppfølging. Bruk Formel Lam som støttefôring, og tilby de det beste beite du har. Formel Lam er spesialtilpasset lammas behov, med et godt fiber- og protein innhold. Den har også et mineralinnhold som reduserer faren for urinstein. Beite bør være av god kvalitet, ikke være nedbeitet og infisert av innvolls- snyltere. Bruk også her litt godt høy, eller surfôr som støttefôring, eller gi de tilgang på andre mer strukturrike beiteområder. Det går ca. 8 uker før et lam har fullt utviklet drøvtyggerfunksjon, og de kan derfor ikke fullt utnytte beitegraset med en gang. Etter hvert som de vokser til kan kraftfôret reduseres, og der det er veldig godt beiteopplegg, kan tilveksten bli god på kun beite. Eksempelvis raigras og høstsådd rug gir et smakelig god beite.

Tilskuddsfôr på beite til søya

Etter hvert som kraftfôrmengden reduseres, øker behovet for tilskuddsfôr. På beite anbefaler vi et Pluss produkt som inneholder alle makro og mikromineraler. Alle Pluss saueprodukter som har «Total stempel» kan benyttes. På beite der det ikke er praktisk enkelt å gi disse produktene, kan Pluss Bolus Sau benyttes. Det gir tilførsel av mikromineraler og vitaminer til søya i ca. 120 dager.

Vi anbefaler også alltid at sauen får tilgang til salt på beite. Pluss Saltstein hvit eller Pluss Saltstein naturell.

Se alle Pluss produkter her>

Lykke til med beitesesongen!

Publisert 29.04.2021