22.09.2021 | Ragnar Dæhli, markedssjef plantekultur

Utseende og råvarer

Dette produktet er pelletert og ser litt ut som kraftfôr. Det kan spres med både sentrifugalspreder og kombimaskin, men sistnevnte er best da gjødsla bør moldes ned. Produktet er satt sammen av kyllinggjødsel, kjøttbeinmjøl, blodmjøl og to mineralgjødselråvarer, nemlig urea og kaliumsulfat.

NPK 20-4-8 mineralorganisk inneholder alle plantenæringsstoffer, for kyllinggjødsla inneholder mikronæringsstoffer som bor, mangan sink, jern og kobber. Slik mineralorganisk gjødsel blir også omtalt som hybridgjødsel. Årsaken er at den er en miks av organisk gjødsel og mineralgjødsel.

Gjødsel med organisk materiale

Tilførsel av organisk materiale i jorda er alltid gunstig. Det gjør en med mineralorganisk gjødsel. Gårder uten tilgang på husdyrgjødsel kan ved å velge NPK 20-4-8 mineralorganisk få litt husdyrgjødsel inn i driftsopplegget. Det vil ikke løfte innholdet av organisk materiale, men en kan forvente at den virker stimulerende på jordlivet, dvs. økt aktivitet av bakterier, sopper og andre livsformer i jorda. Det har gjerne positiv effekt på jordstruktur og rotutbredelse.

Bruksområder

NPK 20-4-8 mineralorganisk er kun aktuell i konvensjonell dyrking. Vi mener den er aktuell som grunngjødsling til vårkorn. 40 kg/daa av denne gjødsla vil mange steder dekke behovet for alle næringsstoffer med unntak av nitrogen. Restbehovet av nitrogen tildeles etter samme prinsipp som ved grunngjødsling med tradisjonell mineralgjødsel. Tidspunktet for supplerende nitrogen kan med fordel framskyndes for å redusere sjansene for midlertidig underdekning på lettløselig nitrogen.

Mineralorganisk gjødsel bør moldes ned. God jordkontakt er forutsetning for rask frigjøring av næringa i den organiske gjødsla, og det vil samtidig hindre at ureanitrogen tapes til luft.

Siden NPK 20-4-8 mineralorganisk er klorfattig, kan den brukes i klorømfintlige kulturer.

Sekkestørrelse og lagring 

Gjødsla leveres i 600 kg sekker med dobbel bunn. Den må lagres tørt. Lagres den ute, må den lagres opp fra bakken på drenerende underlag. Den må i hele lagringsperioden være tildekket med tjukk presenning som går helt ned langs sidene på gjødselhaugen.

Salgsområde og pris

I første omgang tester vi ut interessen for produktet på Østlandet. Produktet får en listepris litt under 4.500 kroner per tonn eksklusive frakt og merverdiavgift.

Publisert 22.09.2021