07.07.2021 | Felleskjøpet

En av de bedre måtene å få til akkurat dette på er ved å bruke en fuktighetsmåler. På denne måten får man jevne, nøyaktige og pålitelige kornavlesninger. I tillegg til å gi nøyaktig avlesninger vil en fuktighetsmåler også kunne hjelpe deg med å unngå soppvekster eller infeksjoner i kornet. Dette kan oppstå om kornet har en for høy temperatur eller høy fuktighet. Med en fuktighetsmåler vil du kunne kontrollere at forholdene er rette til enhver tid.

I Felleskjøpets har vi flere ulike fuktighetsmålere som vil hjelpe deg og dekke dine behov.

Supertech Farmpoint fuktigetsmåler

Dette er en fuktighetsmåler for korn og frø for inntil 20 forhåndsinnstilte sorter. Den høyfrekvente målingen foretas i et kompresjonskammer med automatisk temperaturkompensasjon.

FARMPOINT fuktighetsmåler


Supertech Farmpro fuktighetsmåler

Dette er den originale fuktighetsmåleren hvor kornet/frøet blir malt og trykt sammen i en operasjon. Sammen med automatisk temperaturkompensasjon gir dette den mest nøyaktige målingen av vanninnhold i korn og frø.

FARMPRO - Fuktighetsmåler


Fuktighetsmåler Wile 55

Wile 55 er en hendig og presis fuktighetsmåler for korn og frø. Kombinasjonen av mikroprosesstyrt høyfrekvensmåling, automatisk temperaturkompensasjon og direkte avlesning på det digitale displayet gir et særdeles nøyaktig og troverdig måleresultat.