Snegler avhengige av fuktighet

Åkersneglene overvintrer som egg. Med kjølig og fuktig mai, fikk de en fin start. Sommeren har ikke vært til fordel for sneglene, men det har vært enkelte byger og sneglene gjemmer seg på dagen for å unngå uttørking, og kommer fram på kvelden og natten og ved fuktig vær.

Snegler liker leirjord og redusert jordarbeiding

I nysådde høstoljevekster er risikoen størst for angrep på leirjord, spesielt om det er grov jordstruktur med en del klumper i såbeddet. Det er ikke så lett å se sneglene på dagtid, men en kan se skader på de små spirene og kanskje slimspor på blad og jordoverflate. Redusert jordarbeiding, med mye halm i overflata øker risikoen for angrep.

Når er høstoljevekstene mest følsomme?

Ved snegleangrep før oppspiring eller på små planter på frøbladstadiet, kan skadene bli alvorlige. Dersom sneglene eter vekstpunktet, som sitter i toppen av planten, så stryker planten med. Plantene er mest følsomme for angrep inntil de har fått 2-3 varige blad.

Når skal vi bekjempe

Dersom en tidligere ikke har hatt angrep, eller det er første gangen en sår høstoljevekster, så kan forekomsten av snegler sjekkes ved bruk av sneglefeller. Ifølge Jordbruksverket i Sverige kan slike feller lages av treskiver eller pappskiver, som er 25 x 25 cm i størrelse. Disse plasseres ut om kvelden på flere steder på skiftet. Det anbefales å bruke müsli eller tørket frukt, som legges under fellene. Undersøk fellene tidlig neste morgen.

Bekjempelsesterskel: I Sverige regner man 1 snegle per felle og dag som terskelverdi for å bekjempe. Overskrides denne, så bør man bekjempe.

I Sverige er anbefalingene å bekjempe snegler direkte etter såing ved redusert jordarbeiding, eller om det bruker å være snegleangrep. Ellers er anbefalingene å bekjempe om det blir regn før såing, eller regn etter såing.

Preparat og dosering

Sluxx HP 0,5 – 0,7 kg/daa.(Se plantevernkatalogen). Preparatet inneholder det virksomme stoffet jernfosfat i små granulater. Spredning av Sluxx kan skje med en tallerken-/handelsgjødsel-spreder, rad- eller pendelspreder. Sluxx er meget regnfast og inneholder et lokkemiddel som tiltrekker seg snegler. Få timer etter at sneglene har spist Sluxx, mister de matlysten, trekker seg tilbake og dør etter noen dager.

Ved kraftige angrep kan gjentatt behandling være nødvendig.