31.05.2021 | Finn Bjørnå. fagsjef Plantekultur

Sist vinter for hardt fram mot mange av de høstsådde vekstene. I enkelte områder var utgangen svært stor og førte til mye omsåing med vårkorn. En tydelig lekse fra sist vinter er forskjellene i vinterherdighet mellom arter og sorter. Høsthveten Magnifik – en gammel kjenning- sto fram som vinneren under de rådende forhold. Den overvintret klart bedre enn markedslederen Kuban, og Ozon som det ble sådd mye av. Bernstein, en ny sort som det var store forhåpninger til (god matkvalitet) fikk også juling i vinter.

imageq9s6y.png

Også for høstraps har det vært sortsforskjeller. Mercedes, som er kjent som en vinterherdig sort, har overlevd der andre har bukket under. Bildet viser et sortsforsøk i Sverige der den venstre ruta (gule linjer) er sådd med Mercedes. Sortene omkring har ikke greid vinteren like godt.

Høstrybs ble det også sådd en del av i fjor – også den har greid seg bra.

God overvintring av Mercedes i sortsforsøk. Foto: Rene Brand, NPZ.

Høstbygget fikk også merke vinteren. Her er sortserfaringene noe varierte. Noen steder har tidlig sådde skifter gitt kraftige og vinterherdige planter som har overvintret bedre enn seinere sådd høsthvete; andre steder har små planter blitt utsatt for oppfrost. På enkelte lokaliteter kan det også virke som linjesorter, som blir sådd med høyere såmengde enn hybridene, har greid vinteren bedre. Så selv om sortene i utgangspunktet er omtrent like herdige har de ‘tallmessig overlegne’ linjesortene tålt reduksjonen i plantebestand bedre.

Rug og rughvete har bevist at de er arter som tåler en tøff vinter. Felleskjøpets såkornarealer av rughvete (Belcanto) har overlevd – noe som ikke kan sies om alle høsthvetearealene.

Varetilgang & utlevering

På grunn av utvintring av såkornarealer er det usikkerhet om totale tilgjengelige mengder av de ulike sortene. Det lønner seg derfor å bestille tidlig, da det fort kan bli utsolgt. Felleskjøpet må også ta forbehold om at analysene holder sertifiseringskravene for såkorn. På grunn av usikkerhet om tollsatser (ved import av såkorn) vil prisene kunne bli endret med kort varsel. Ved oversalg eller redusert tilgang vil bestillingene kunne bli lagt om til tilgjengelig vare. I den grad det er varetilgang vil høstkornet bli kjørt ut fortløpende, så utlevering kan finne sted allerede i juni/juli. Tidlig utkjøring gir god og rasjonell logistikk med mer bærekraftig (redusert) klimaavtrykk. Å ha såvaren er på plass i god tid er også en fordel. Ved tidlig utlevering vil forfall bli utsatt til 15/8 (NB! Gjelder ikke kunder med autogiro).

Se våre tilgjengelige sorter her:

Mathvete

Felleskjøpet har tilgjengelig sortene Kuban, Julius, Magnifik og en mindre mengde Festival ØKO. Magnifik er som tidligere nevnt et godt førstevalg dersom vinterherdighet tillegges størst vekt. Kuban og Julius er velkjente, gode sorter med tanke på proteininnhold og matkvalitet og er ønsket av møllene. Sorten Bernstein som det var lagt ut store såkornarealer av i fjor har i stor grad utvintret og kan ikke tilbys på dette tidspunkt.

 

Fôrhvete

Her kan Felleskjøpet tilby Jantarka, Ellvis og Ozon i år. Jantarka er hovedsort i fôrhvete. Både Ellvis og Ozon har meget god stråkvalitet og er agronomisk gode sorter. Ellvis tilbys til en svært fordelaktig pris.

imageimgs.png
Jantarka er hovedsort i fôrhøsthvete. Foto: Danko, Polen.

Høstoljevekster

Felleskjøpet tilbyr høstrapssortene SY Florian, Mercedes, Dariot, DK Explicit og DK Expat denne sesongen. Samtlige sorter er hybrider og blir levert i enhetsforpakninger med litt varierende vekt (6-10 kg). En pakning holder til 20-25 daa. Mercedes har som nevnt tidligere ‘vært ute en vinternatt før’ og har overvintret bra. Fra Sverige er det observert at også Explicit og Expat tåler vinteren godt. Dariot og SY Florian ligger høyt i avling i Sverige. Dariot tilbys til en meget gunstig pris.

Høstrybsen Arriveè er også tilgjengelig. Denne har vist seg å være vinterherdig og tåler litt forsinket såtid bedre enn rapsen. Såmengde for høstrybs er ca 300g/daa.

imagecwldi.png

Høstraps, Larvik 28/5-2021. Foto: Finn Bjørnå

 

Vinteråkerbønne

Felleskjøpet tilbyr også en begrenset mengde vinteråkerbønne Augusta denne høsten. Denne ‘nykomlingen’ i sortimentet har skapt noe interesse. Her er den avbildet i Nord-Tyskland i mars i år.

Augusta vinteråkerbønne.jpg

Foto: Jan Bøse, NPZ

Høstbygg

Felleskjøpet tilbyr linjesorten KWS Kosmos, en velprøvd sort med gode egenskaper, samt hybriden SY Galileoo. Hybridsortene såes med lavere såmengder per daa enn linjesortene. Erfaringene med overvintring er som nevnt tidligere noe delte. Enkelte steder har linjesortene vært best denne vinteren. Et i utgangspunktet større plantetall per daa har gitt flere overlevende planter enn hos hybridene. Hybridsortenes avlingspotensiale ligger noe over linjesortene. Galileoo har gjort det godt i norske sortprøvinger.

Galieloo.jpg

Hybridbygg Galileoo kjennetegnes av kraftige planter og store aks. Foto: Syngenta

Rughvete og høstrug

Rughveten Belcanto har overvintret bra hos Felleskjøpets såvaredyrkere. Dette er en høytytende sort med gode egenskaper. Sorten Cappricia er også tilgjengelig i begrenset omfang. Av rug tilbys SU Performer som har gjort det godt i norske sortsprøvinger. En mindre menge Livado er også tilgjengelig.

720x480 Belcanto.jpg

Belcanto - rughvete med gode dyrkings- og overvintringsegenskaper. Foto: Danko, Polen.

Økologisk såvare

Av høsthvete er det tilgjengelig begrensede mengder Festival ØKO. Tidlige leveranser av Julius vil være ThermoSeedbehandlet, konvensjonell vare. Også Ozon er tilgjengelig som konvensjonell, ThermoSeedbehandlet vare. Høstrapsene SY Florian og Explicit vil være tilgjengelig som ubeiset, konvensjonell vare; det samme gjelder for Arriveè høstrybs. Dersom det skal brukes konvensjonell såvare krever det dispensasjon fra DEBIO.

Publisert 31.05.2021