Ugrasbekjempelse lønner seg

Et bra bestand av høstraps inneholder normalt maksimum 50 planter per m2 av en hybridraps eller maks 80 planter av en linjesort ifølge svenske anbefalinger. Dette gir et forholdsvis tynt bestand med kraftige planter. Det er viktig at det forholdsvis tynne bestandet ikke utsettes for stor konkurranse av ugras og spillkorn på høsten. Tynn bra raps konkurrerer ganske dårlig med ugraset, og det er risiko for at plantene og vekstpunktet strekker seg i høyden pga konkurransen. Dermed ødelegges en god etableringsstart og plantene blir mer utsatte for utvintring. Jo tidligere såtid jo viktigere med en god ugrasbekjempelse fra start.

Problemugras, spillkorn og grasugras

Problematiske ugras i høstoljevekster er spesielt balderbrå, klengemaure og spillkorn. Andre ugrasarter som vassarve, gjetertaske og då kan også lage utfordringer. I tillegg til spillkorn kan grasugras som tunrapp og markrapp gi utfordringer om en har skifter der dette er et problem.

Kun Centium mot frøugras på høsten – strategi

Vi har dessverre meget få alternativer til ugrasbekjempelse i oljevekster. Til høstbehandling av frøugras har vi kun Centium til rådighet, med forholdsvis lav dose 12,5 ml/daa. Centium inneholder det aktive stoffet klomazon. I Danmark, som også har få midler til bruk om høsten er «Klomazon-strategi» vanlig. Klomazon (Centium) er bra på vassarve, då, gjetertaske og klengemaure. Virkningen er derimot dessverre svak mot balderbrå. Klomazon tilhører en annen virkemåte-gruppe (HRAC F4 – karotenoidsyntese-hemmere) enn lavdosemidlene (ALS-hemmere) i korn, og er således en god resistensbryter, spesielt mot vassarve, da den bekjemper ALS-resistent vassarve. God jordfuktighet forsterker virkningen. Sprøytetidspunktet er fra umiddelbart etter såing og aller senest like før framspiring. Generelt har det ofte vært anbefalt senest 3 dager etter såing, og det er viktig at såfrøet er godt moldet ned ved bruk av Centium. Kommer frø i kontakt med klomazon (Centium) vil det dø.

Lysfarging

Lysfarging kan forekomme ved bruk av Centium på lettere jord og etter kraftig regnvær. Lysfargingen er forbigående, og vurderes i Sverige til å ha liten betydning.

Matrigon mot balderbrå på våren

Det vil ofte være behov for å bekjempe balderbrå på våren med Matrigon 72 SG + Mero (olje). Ved å sprøyte gjerne på formiddagen og minimum 12-15 °C, så oppnås best effekt. (Se plantevernkatalogen s 27). Husk at Matrigon kun er godkjent for bruk på våren!

Følg opp spillkorn og grasugras

Spillkorn og grasugras er det viktig å bekjempe på høsten. Spesielt på arealer hvor en har utfordringer med tunrapp/markrapp eller raigras er dette viktig. Spillkorn kan også være et større problem, spesielt gjelder dette ved plogfri dyrking/grubbesåing, og konkurrerer om næring og lys. En behandling mot spillkorn og grasugras bør foretas når disse har 2-3 blader om høsten. Dette kan gjøres med Select 40-50 ml+ Renol 40-50 ml, Focus Ultra 150-250 ml eller Zetrola (Agil) 30-70 ml. Av disse tre midler er det kun Select + Renol som har meget god effekt på tunrapp og markrapp, og er derfor å foretrekke. Behandlingen vil også ha effekt på kveke, men da anbefales høyeste godkjente dose.