Lager du kompost av hage- og matavfallet ditt hjelper du naturens kretsløp. Det blir mindre søppel, og dermed også lavere utslipp av CO2. I tillegg sparer du penger ved at du ikke trenger å kjøpe like mye jord og/eller gjødselprodukter. Med enkle grep og produkter kommer du raskt i gang.