18.06.2021 | Felleskjøpet

Felleskjøpet vil bidra til å gjøre den norske kombikua til verdens mest bærekraftige ku. Det skal vi gjøre gjennom å kutte utslippene fra selve kua – altså fra fôr, husdyrgjødsel og mineralgjødsel - men også fra fjøset og traktoren på gården.

Les mer om Felleskjøpets bærekraftfôr her.

Slik skal utslipp fra norsk storfe reduseres:

Mindre utslipp fra kuas fordøyelse

 • Bedre kvalitet på norsk grovfôr
 • Optimal tilpasning mellom grovfôr og kraftfôr
 • Videre utvikling innen avl og genetikk

Bedre lagring av husdyrgjødsel

 • Bedre lagring av husdyrgjødsel med optimal temperatur og oksygentilgang

Mer effektiv spredning av husdyrgjødsel

 • Optimal og riktig gjødsling med stripespredning (direkte nedfelling i jorda)

Redusert bruk av kunstgjødsel

 • Redusert forbruk gjennom optimal spredning og presisjonsløsninger

Redusere indirekte lystgassutslipp etter gjødsling

 • Jordbearbeiding og best mulig driftsform
 • Utnytte mulighetene for høstkorn der det er mulig
 • Bedre kalking av jorda

Redusere fossile utslipp traktor og bygg

 • Presisjonsløsninger som reduserer kjøring
 • Økonomisk kjøring med økt bruk av biodiesel
 • Bruk av el-kjøretøy og biogass