0

Praktisk informasjon, tips og hjelp

Ikke en App – men like enkel

Gå inn på mg.felleskjopet.no, enten på mobilen eller PCen din, og logg på med det samme brukernavnet og passordet du er vant til å bruke i «gamle» mingard.felleskjopet.no.

Man kan lagre lenken til bestillingsløsningen for kraftfôr som en snarvei på mobilen ved å svare «ja» på spørsmål om dette når man logger på første gang på mobil om man har Android-telefon – og man får da en egen «knapp»/ikon på hjemskjermen din. Om man har iPhone kan man opprette en snarvei ved å bruke snarvei-funksjonen i Safari. Trykk på firkanten med pil nederst på skjermen og velg deretter «Legg til på hjem-skjerm».

 


Varslinger

Du kan få varslinger når bestillingsløsningen for kraftfôr har estimert at det er seks virkedager igjen til en av siloene dine går tom for kraftfôr.

 • Mobiltelefon - Android: Du kan motta et pushvarsel i mobilens varslingstjeneste ved å velge ja på spørsmål om å tillate varsling. Da opprettes det et aktivt varsel på din mobil som gjør at mobilen vil varsle deg. Du kan i tillegg velge å sette opp varsling på SMS.
 • Mobiltelefon – iPhone: Det er ikke mulig å legge til varsel inn i mobilens varslingstjeneste, men du kan få varsel på SMS. Du aktiverer SMS-varsling ved å gå til varslingsinnstillinger i bestillingsløsningen for kraftfôr, som du finner under tannhjulet øverst til høyre
 • PC, Mac: Du aktiverer SMS-varsling ved å gå til varslingsinnstillinger i bestillingsløsningen for kraftfôr, som du finner under tannhjulet øverst til høyre


Mobilnummeret som vises i varslingsinnstillinger, er det telefonnummeret som allerede er registrert på din bruker i «gamle» Min gård. For å endre mobilnummer logger du deg inn på den «gamle» mingard.felleskjopet.no og går til Bruker, deretter velge Min profil og fylle inn riktig mobilnummer.

 


Hvordan se egne siloer i bestillingsløsningen for kraftfôr?

Etter at man har logget seg inn på den nye bestillingsløsningen for kraftfôr i Min gård (den nye lenken mg.felleskjopet.no) klikker du på Kraftfôr-knappen under Mine tjenester. Da kommer du inn i bestillingsløsningen for kraftfôr og ser en liste over de siloene som du har registrert hos oss under «Silostatus».
Når du klikker på en silo får du opp informasjon om siloen – denne informasjonen kan du endre.

Dersom du ennå ikke har registrert noen siloer, vil du få beskjed om dette under «Silostatus». Her finner du også en lenke som leder deg til registrering av siloer.

Varslingsprognosen baserer seg på oppgitt silonivå og dagsforbruk (historisk forbruk), og varsler deg når det er 5 virkedager til siloen er tom. For at dette skal fungere må silonivå og dagsforbruk kalibreres med jevne mellomrom ved at du sjekker opp mot faktisk nivå på silo, og at det styres i takt med produksjonsendringer (som f.eks. sesong eller endring i besetningsstørrelse).

 


Tips og hjelp

Hvordan bestille kraftfôr i bestillingsløsningen?

 • Logg deg på ny bestillingsløsning for kraftfòr i Min gård mg.felleskjopet.no
 • Klikk på Kraftfòr-knappen under Mine tjenester. Her ser du den nye bestillingsløsningen
 • Klikk på den siloen du ønsker å fylle på
 • Du kan fylle på flere siloer i samme bestilling ved å trykke på "velge flere siloer". Kryss av for de siloene du ønkser å fylle på
 • Du vil nå få opp et ordreforslag, slik at du enkelt kan endre detaljene

Forutsetningen for å få bestilt til flere siloer på én og samme ordre, er at siloene du bestiller på, står på samme vareleveringsadresse, at du har valgt samme leveringsdato og at fôrtypen du har valgt på de ulike siloene leveres fra samme fabrikk.

 

 


Hvordan vet bestillingsløsningen når det må bestilles nytt kraftfôr?

Når du logger på bestillingsløsningen for kraftfôr første gang, beregner prognosekomponenten ut et gjennomsnitt av antall dager mellom de tre siste kraftfôrbestillingene på hver av dine siloer. På bakgrunn av kvantumet på dine siste bestillinger, beregner vi et dagsforbruk per silo som du ser og kan godkjenne ved førstegangs pålogging. Det er dagsforbruket i kg, sammen med mengden du legger inn som nåværende silonivå i kg, som er grunnlaget for prognosekomponentens beregning. Du vil kunne følge med på utviklingen, og se at tjenesten dag for dag beregner nivået på siloene dine. Når det er fem virkedager igjen til en av siloene dine er beregnet til å være tomme, vil du bli varslet i tråd med måten du har satt opp varsling på.

Varslingsprognosen krever at du kalibrerer silonivå og dagsforbruk med jevne mellomrom, sjekker opp mot faktisk nivå, og at det styres i takt med produksjonsendringer (som f.eks. sesong eller endring i besetningsstørrelse).

Bestiller du mer enn 5 virkedager før, kan du velge en bestemt leveringsdag.

 

 


Kraftfôrmengden på siloen stemmer ikke med det som ligger i bestillingsløsningen for kraftfôr, hva gjør man?

Prognosen på kraftfôrmengdene som er i siloene er kun veiledende da det er mange faktorer som kan gi variasjoner i daglig fôrforbruk, derfor krever det at siloene sjekkes manuelt med jevne mellomrom i tillegg. Hvis du trenger å justere nivået i en av siloene dine, kan du klikke deg inn på den siloen det gjelder. Der vil du få opp informasjon om den aktuelle siloen og beregnet silonivå i antall kilo, og endre til ditt faktiske silonivå i dag.

 


Kan man skru av varsling om å bestille mer kraftfôr?

Vår varslingsprognose passer for de som har besetninger med tilnærmet lineært fôrforbruk, som typisk mjølkeproduksjon. Du kan selvsagt skru av og på varsling som du selv vil. Bestillingsløsningen fungerer like godt og kan fortsatt brukes til å holde oversikt over fôrnivå på silo. Du kan skru av varsling når du er logget inn i den nye bestillingsløsningen i Min gård (mg.felleskjopet.no) ved å klikke på «tannhjulet» øverst til høyre for å slå av og på varsling, samt administrere hvilke enheter du skal varsles på.

Du kan fremdeles bestille kraftfôr ved å gå inn på silodetaljer og trykke på «fyll på»-knappen som vanlig. Dersom du velger å fylle på flere siloer, kan du også inkludere en silo uten varslingsprognose påslått.

 


Hva betyr de ulike fargene på siloene i bestillingsløsningen for kraftfôr – grønn, gul og rød?

De ulike fargene betyr at prognosemodellen i bestillingsløsningen beregner hvor lenge det er igjen til siloene går tom for kraftfôr. Fargene betyr:

 • Grønn status: Det er mer enn åtte virkedager igjen til siloen din går tom
 • Gul status: Det er mellom fem og åtte virkedager igjen til siloen din går tom.
 • Rød status: Det er mindre enn fem virkedager til siloen din går tom for kraftfôr. Det er på tide å bestille kraftfôr, slik at du får leveransen din i tide!

Silonivå2.png

 


Kan det være flere som bestiller kraftfôr til siloene på gården?

Alle med en Min gård-bruker og som du har gitt tilgang til ditt kundeforhold i Min gård, kan bestille kraftfôr for levering på dine siloer. Alle i din familie og avløser kan bruke den nye bestillingsløsningen for kraftfôr hvis ønskelig. Du gir tilgangen i «gammel» Min Gård mingard.felleskjopet.no ved å skrive inn brukerens e-postadresse og klikke «send invitasjon».

 


Kan bestillingsløsningen brukes av produksjoner uten relativt jevnt kraftfôrforbruk?

Alle kan bruke bestillingsløsningen - men ikke alle kan få påfyllingsvarsel. Per i dag støtter ikke bestillingstjenesten varsling for innsettbasert produksjoner eller produksjoner med relativt ujevnt fôrforbruk, men du kan likevel benytte bestillingstjenesten for å fylle på siloene dine. Siden prognosemodellen med varsling ikke er relevant i slike tilfeller, slår du av denne for dine siloer.

 


Jeg har problemer med bestillingsløsningen – hvem kontakter jeg?

Dersom du ikke får til å komme i gang med den nye bestillingsløsningen eller det oppstår problemer med bruken, ta kontakt med Kundeservice på telefon 72 50 50 50.


 

Betalingspartnere

Legg til snarvei på hjemskjerm?