06.07.2020 |

Fredag 3. juli lanserte partene en «Request for Interest» – et anbudsdokument hvor de tilbyr aktører som bygger lasteskip, muligheten til å bygge et utslippsfritt lasteskip med sikkerhet i en potensiell langvarig kontrakt. Anbudsdokumentet ble overlevert til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn ved Felleskjøpets fabrikk på Kambo utenfor Moss:

–  I dag er det ein merkedag for meg. Det er rett og slett fantastisk at Grønt Skipsfartsprogram har bidratt til at to så viktige vareeigarar - Felleskjøpet Agri og Heidelberg Cement - har funne saman for å skape ei utsleppsfri sjørute mellom aust og vest. Dette er nytt og banebrytande. Eg har stor tru på at denne lanseringa gir oss verda første utsleppsfrie tørrbulk lasteskip, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Point of no return

Felleskjøpets direktør for produksjon og vareforsyning, Halfdan Blytt, mener dette marker et klart skille og at potensialet er stort.

– Felleskjøpet Agri har som ambisjon å være et nullutslippsselskap innen 2050. Når vi nå går ut og tilbyr langvarig transportkontrakt på et nullutslippsskip, er det en klar viljeserklæring som viser at bærekraft står sentralt i selskapet. Regjeringen har ambisiøse mål om utslippskutt i skipsfarten, og sammen med HeidelbergCement ønsker vi å bidra til at målene nås. Det er om lag 300 tilsvarende skip i trafikk langs norskekysten som potensielt kan bli utslippsfrie, sier Blytt.

 Sammen med Grønt Skipsfartsprogram, har aktørene funnet sammen, og etablert en potensiell transportrute hvor korn fraktes fra øst til vest, og stein den andre veien. Til sammen gir dette en potensiell leverandør en sikker kontrakt med god logistikk. At to vareeiere går sammen for å dekke sine transportbehov og setter seg i førersetet på denne måten er innovativt og bekrefter selskapenes ambisjoner om bærekraftig transport.

Globalt potensiale

Per Brevik, Direktør for bærekraft i HeidelbergCement mener kontrakten har et stort potensiale.

– Dette prosjektet er ganske så unikt. HeidelbergCement viser med satsing på utslippsfrie skip, at vi går fra ord til handling, som med karbonfangstanlegget i Brevik. Sjøtransport er effektivt, fornuftig med hensyn til kostnadene og det er miljømessig langt bedre enn å transportere med bil som ville vært alternativet.