03.03.2017 | Felleskjøpet

E-postene inneholder betalingsinformasjon og en lenke til informasjon på internett. Betalingsinformasjonen er forfalsket og lenken inneholder et datavirus.

Har du mottatt en slik e-post, kan du sjekke følgende:

Kundenummer: Kundenummeret som er brukt er falskt. Kjenner du ditt nummer, sjekk om det er korrekt.

Avsender: I dag brukes kun Felleskjøpet Agri SA. Tilfellene man har sett bruker foreldede firmanavn, som Felleskjøpet Trondheim og Felleskjøpet Maskin BA.

Lenken: I tilfellene man har sett hittil, er det lenket til et Dropbox-element. Felleskjøpet Agri SA bruker ikke Dropbox til å sende ut fakturaer. Ikke klikk på lenken, det kan medføre at du får et virus på din maskin.

Er du i tvil om mottatt e-post med faktura er ekte, ta kontakt med Felleskjøpet Agri på tlf  72 50 50 50.

Skjermbilde av falsk e-post kunder har mottatt