25.02.2019 | Rune Lostuen, Felleskjøpet Agri

Det vil også være individuell registrering av grovfôropptak. Fjøset vil inneholde mange moderne sensorer for registrering og oppfølging av dyr og produksjon. Med de nye forsøksfasilitetene vil Felleskjøpet løfte fôrutviklingen til et nytt nivå. Resultatene vi får i det nye Formelfjøset vil komme alle våre Formel-kunder til gode både gjennom de beste kraftfôrløsningene og utprøvde fôringskonsepter.

Felleskjøpet forsøksgard, Klepp

I forbindelse med bygging av nytt fjøs er det besluttet å endre navn på forsøksgarden, fra Stamsædgarden til Felleskjøpet forsøksgard, Klepp. Felleskjøpet forsøksgard er eid av Felleskjøpet Rogaland Agder, mens investeringen i nytt fjøs er et samarbeid også med Felleskjøpet Agri. Det vil være Felleskjøpet Fôrutvikling som skal planlegge og gjennomføre forsøkene i fjøset. Det har vært gjennomført fôringsforsøk på garden siden 1978. Felleskjøpet har gjennomført løpende forsøk i dagens båsfjøs siden tidlig på 90-tallet. Det nye mjølkekufjøset vil etter åpningen 28. mars være stengt for besøkende. Dette for å beskytte forsøkene men også for å redusere risiko for å få inn smittsomme sykdommer i besetningen.

Forsøk på norske kyr og med norske råvarer

Det å besitte egne forsøksfasiliteter er et viktig konkurransefortrinn. Kunnskapsbasert fôrutvikling er en av Felleskjøpets store styrker og resultatet er økt lønnsomhet for våre kunder. I det nye Formelfjøset kan vi teste ut nye råvarer, produkter og fôringskonsepter under relevante norske forhold. Det å utnytte spesielt norske råvarer, både grovfôr og kornråvarer optimalt, er viktig både for omdømme, bærekraft og selvforsyning i norsk storfeproduksjon.

Felleskjøpet sitt mål er å styrke bondens økonomi både på kort og lang sikt.

 

Moderne fjøs med moderne teknologi

Det nye fjøset vil ha plass til ca. 65 mjølkekyr og det vil være daglig individuell registrering av grovfôropptaket. Det vil være holdvurderingskamera, daglig registrering av vekt på dyra og store muligheter for å teste ulike fôrkonsepter. Det vil være mulighet for tradisjonell fôring med grovfôr og kraftfôr separat, eller fôring med ulike fullfôrkonsepter. Det vil være mulig å benytte inntil 6 ulike kraftfôrtyper enten i mjølkerobot, kraftfôrstasjoner, i fôrkrybbene eller i fullfôrløsninger. Dette gir stor fleksibilitet i gjennomføringen av ulike fôringsforsøk.

Klima og bærekraft på dagsordenen

Klima og dyrevelferd står høgt på dagsordenen i landbruket og samfunnet for øvrig. Det nye forsøksfjøset gjør det mulig å omsette teoretisk kunnskap til praktiske og lønnsomme løsninger for norske mjølkeprodusenter.

Vi investerer i framtidas mjølkeprodusenter!