11.11.2016 | Felleskjøpet

Økende behov for tilgjengelighet

Samfunnet er i endring, og vi lever i en stadig mer digital hverdag. Det stiller nye krav til fleksibilitet og tilgjengelighet. Som et svar på dette, lanserer Felleskjøpet nå en landsdekkende døgnkontinuerlig servicetelefon.

- Vi opplever et økende behov for tilgjengelighet fra våre kunder. Ved å tilby tilgang til telefonvakt 24/7 sikrer vi kunden trygghet og rask bistand ved uforutsette hendelser på service-siden, sier Roar Kongsten, ettermarkedssjef maskin i Felleskjøpet Agri.

Forutsigbarhet gir trygghet

I 120 år har Felleskjøpet levert maskiner og utstyr til det norske landbruket. Det har gitt Felleskjøpet unik erfaring og kompetanse. Tilgang på telefonsupport til enhver tid skal trygge kunden om at Felleskjøpets erfaring og kompetanse kun er en telefonsamtale unna, uansett når på døgnet det måtte være behov for det.

- Våre kunder er avhengig av at deres maskiner og redskap fungerer til enhver tid. Vi vet at en driftsstans kan få store økonomiske og praktiske konsekvenser. Når vi nå gir våre kunder tilgang til en supporttelefon, skal det bidra til å trygge kundens hverdag og gi økt forutsigbarhet, sier Kongsten.

Viktig konkurransefortrinn

Felleskjøpet er tilstede over hele landet med 44 verksteder, 110 servicebiler, 250 kompetente mekanikere og ikke minst sentrallager i Norge som har åpent 365 dager i året. Den nye vaktordningen vil bidra til å gjøre Felleskjøpet enda mer konkurransedyktig i markedet.

Det finnes ulike varianter av lokale vaktordninger på markedet i dag, men Felleskjøpet er den første landsdekkende aktøren som tilbyr en sentral vakttjeneste.

- Konkurransen i markedet er tøff. Den nye vaktordningen vil bli et viktig konkurransefortrinn som vi vet at kundene ønsker seg, sier Kongsten.