01.03.2015 | Felleskjøpet

Reinhardt Maskin AS har gjennom lang tid opparbeidet seg en unik posisjon innen leveranser av maskiner og utstyr til kommuner, borettslag og idrettsanlegg. Denne spisskompetansen og erfaringen vil være avgjørende for at Felleskjøpet Agri skal lykkes med satsningen på området fremover

– Felleskjøpet Agri ønsker å satse mer helhetlig mot segmentene anlegg, park og idrett. Innfusjoneringen styrker vår konkurransekraft, øker markedsposisjonen og forbedrer vår lønnsomhet, sier konsernsjef John Arne Ulvan.

Sortiment og satsning

John Deere traktorer, Gator XUVer (også de fra John Deere), Avant kompaktlastere og redskapsbærere og Yuchai gravemaskiner er sortimentet det satses på. 

Reinhardts store utvalg av redskaper og småmaskiner til park- og idrettsformål supplerer Felleskjøpet Agris utvalg av større maskiner og utstyr. Den nye storsatsningen drives frem av avdelingen som nå heter Felleskjøpet avdeling Reinhardt, med Anders Meland i spissen. Meland er tidligere daglig leder i Reinhardt Maskin AS. 

Noen endringer - men fremdeles kunden i fokus!

Som en konsekvens av innfusjoneringen vil nettstedet www.reinhardt.no bli lagt ned, og produkt og kontaktinformasjon vil bli tilgjengelig på www.felleskjopet.no under området Park og Anlegg. Det vil bli opplyst tydelig om endringer i kontaktinformasjon på Felleskjøpets nettsider. 

- Vi har stort fokus på at våre kunder skal oppleve endringen som positiv, sier Anders Meland og understreker at selv om det kan bli noen små endringer i hvor man får utført service eller reperasjoner på de respektive maskintypene er det samme dyktige servicestab som tar vare på kundene fremdeles. 

Vår målsetting er fremdeles å være; best på service!