28.10.2014 | Felleskjøpet

Etter invitasjon fra Klima og miljødepartementet møtte klima- og miljøministeren, næringsministeren, landbruks- og matministeren og fiskeriministeren fredag 19. september norsk næringsliv for å diskutere avskoging i utviklingsland.

Formålet med møtet var å diskutere hvordan norske selskap kan sikre at råvarer fra utviklingsland, slik som palmeolje, ikke bidrar til avskoging. Den raske avskoginga i mange utviklingsland utgjør en stor kilde til klimagassutslipp. Produksjon av soya, palmeolje, papirmasse og storfekjøtt bidrar til omtrent halvparten av all tropisk avskoging.

Konsernsjef John Arne Ulvan i Felleskjøpet Agri var tilstede på møtet og uttrykte selskapets syn.

– Vi ser helt klart viktigheten av systematisk og målrettet arbeid med bærekraftige løsninger. Sammen med resten av fôr- og landbruksnæringen både i Norge, samarbeidspartnere internasjonalt og leverandører, har vi jobbet med sertifisering og sporbarhet av råvarer i lengre tid.

– Felleskjøpet Agri signerer denne erklæringen for å støtte videre opp om arbeidet, og et hovedfokus for oss er arbeidet med å finne gode alternativer for biprodukter av palmeolje tilsatt i vårt fôr. Vi har allerede faset dette ut fra blant annet økologisk fôr og flere andre fôrslag. Per i dag finnes det imidlertid ikke fullgode alternativer til palmeoljebasert fett i fôret til høytytende melkekyr. Vi må ta hensyn både til dyrehelsen, ytelsen og bærekraften i nye løsninger før disse kan implementeres. Arbeidet krever kompetanse, ressurser og tid, men vi holder fast på målet om utfasing i løpet av 3-5 år, sier Ulvan.

For å videreføre arbeidet er «New York Declaration On Forests» lagt frem, og flere selskaper slutter seg nå til erklæringen sammen med Felleskjøpet.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft orienterte om arbeidet med FN sitt klimatoppmøte i New York 23.september, der målet er å etablere en allianse mellom ledende selskaper, organisasjoner og land for å nå målet om redusert avskoging. Erklæringen er en del av prosessen frem mot klimatoppmøtet i Lima i november.

Fra næringslivet deltok Felleskjøpet Agri blant annet sammen med Denofa, FKRA, Skretting, Ewos, Biomar, Kompass, Aarhus Karlshamn, Orkla, Reitangruppen, Unilever, Norgesfôr, Norgesgruppen, Choice Hotels, Nestle, Bama, Coop, NHO, Virke og Fiske og havbruksnæringen på dagens møte med departementet.